Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. Het IPO zet zich in voor een regionaal sterke economie, is agendabepalend op maatschappelijke opgaven en maakt zich sterk voor een goed openbaar bestuur.

Nieuwsberichten

Bestuursovereenkomst aanpak nitraat in grondwater: goed op weg, maar doelbereik nog een uitdaging

19 juli 2019 - De gezamenlijke aanpak om de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen, is nu anderhalf jaar va...
Lees meer

Derde Dag van de Stad

17 juli 2019 - Op de derde Dag van de Stad krijgen ondernemers, architecten, theatermakers, wetenschappers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ...
Lees meer

Nederlandse provincies wisselen ideeën over retail met Ierland

11 juli 2019 - De IPO- werkgroep detailhandel maakte een studiereis naar Ierland en Noord-Ierland om van elkaar te leren op het gebied van branchering en ruimteli...
Lees meer
Naar de newsroom