Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. Het IPO zet zich in voor een regionaal sterke economie, is agendabepalend op maatschappelijke opgaven en maakt zich sterk voor een goed openbaar bestuur.

Nieuwsberichten

Provincies verwelkomen gedragscode zon op land

13 november 2019 - Vandaag is de gedragscode zon op land verschenen.
Lees meer

Handen ineen voor de regionale economie

12 november 2019 - De provincies, het rijk en de economische topsectoren gaan versneld werken aan een oplossing voor grote maatschappelijke opgaven als Energie, ...
Lees meer

Aan de slag met integriteit en weerbaarheid

08 november 2019 - Kom je ook naar de bijeenkomst ‘Bestuurlijke integriteit in praktijk’?
Lees meer
Naar de newsroom