Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. Het IPO zet zich in voor een regionaal sterke economie, is agendabepalend op maatschappelijke opgaven en maakt zich sterk voor een goed openbaar bestuur.

Nieuwsberichten

Provincies stellen beleidsregels aanpak stikstof vast

10 december 2019 - Alle 12 provincies hebben de beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld, waarvan de provincie Fryslân onder voorbehoud...
Lees meer

Rijk en provincies eens over beleidsregels stikstofaanpak

04 december 2019 - ​Provincies en Rijk zijn het eens over eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak...
Lees meer
Naar de newsroom