Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. Het IPO zet zich in voor een regionaal sterke economie, is agendabepalend op maatschappelijke opgaven en maakt zich sterk voor een goed openbaar bestuur.

Nieuwsberichten

Ontdek welke circulaire aanpak bij jouw regio past!

18 oktober 2019 - Nederland is circulair in 2050...
Lees meer

Verklaring Rijk en provincies over de stikstofaanpak

17 oktober 2019 - Rijk en provincies hebben vandaag een goed en constructief gesprek gevoerd...
Lees meer

College van Rijksadviseurs onderstreept belang regionale samenwerking

17 oktober 2019 - Op 17 oktober publiceerde het College van Rijksadviseurs het advies ‘Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland&rsq...
Lees meer
Naar de newsroom