Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. Het IPO zet zich in voor een regionaal sterke economie, is agendabepalend op maatschappelijke opgaven en maakt zich sterk voor een goed openbaar bestuur.

Nieuwsberichten

informatie over de cao in de nieuwe cao-update

26 februari 2020 - Met deze cao-update informeren de cao-partijen jou over de ontwikkelingen rond de cao provinciale sector...
Lees meer

Reactie provincies op Landbouwpakket kabinet

07 februari 2020 - We staan in Nederland voor een grote opgave om de stikstofneerslag terug te brengen...
Lees meer

Provincies pleiten voor instandhouding Europese fondsen bij Eurocommissaris Hahn

31 januari 2020 - Europese structuurfondsen zijn de afgelopen jaren van onschatbare waarde gebleken voor de Nederlandse regionale economie, zowel in het op gang bren...
Lees meer
Naar de newsroom