Wat vindt u van de cao?

04 mei 2018

Hoe werkt de cao 2017-2018 in de praktijk? Wat gaat er goed en wat zou in de nieuwe cao aangepast moeten worden?  De cao-partijen willen het graag van u weten. Daarom hebben het IPO en de vakbonden AVV, CMHF, CNV en FNV  een enquête opgesteld. Uw reactie wordt heel erg op prijs gesteld. Wij hopen op een hoge respons!

In de cao 2017-2018 zijn veel nieuwe afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, waardering en beloning, en ondersteuning bij keuzes die medewerkers hebben in de diverse levensfases. Vorig jaar hebben het IPO en de vakbonden bijeenkomsten georganiseerd in de provincies om de cao toe te lichten en vragen te beantwoorden. Deze bijeenkomsten werden goed bezocht. We hebben toen aangekondigd dat we dit jaar bij u terugkomen om te horen hoe de implementatie en de uitwerking van de cao 2017-2018 wordt ervaren. Dat doen we nu met deze enquête.

De enquête is bedoeld voor iedereen die voor een werkgever werkt op wie de cao Provincies van toepassing is. Het invullen ervan duurt ongeveer 15 minuten. Uw antwoorden worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. U kunt de enquête hier invullen, alvast bedankt! Let op: invullen kan tot en met 31 mei, daarna worden de gegevens verwerkt.

De uitkomsten van de enquête worden door IPO, AVV, CMHF, CNV en FNV gebruikt bij de gesprekken over de cao 2019.


Gerelateerde berichten

Alle talenten zijn welkom: Frouke van Winsum

05 februari 2019 - Iedereen heeft talenten en wie kan werken moet daar de kans voor krijgen. De provincies geloven sterk in die gedachte en leveren ieder hun bijdrage aan de afspraak met het kabinet om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In een serie korte filmpjes portretteren we zes mensen achter die banenafspraak met het Rijk. In deze tweede aflevering: Frouke van Winsum, interbestuurlijk toezichthouder bij Provincie Noord-Holland.
Lees meer

Verken de grenzen van integriteit

28 mei 2018 - Rumoer rond het aftreden van wethouders en burgemeesters, waarschuwingen voor ondermijning van het gemeentelijk bestuur, de snelle opkomst van #MeToo en datamisbruik. Integriteit is relevanter dan ooit. De Dag (en Nacht) van de Integriteit staan dit jaar in het teken van de grenzen van integriteit. De dag is toegankelijk voor iedereen die werkt aan de integriteit van de publieke sector. 
Lees meer

Nieuwe meting naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

31 januari 2018 - Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. 
Lees meer

Gerelateerde documenten