Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

01 oktober 2018

In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres.

Juist in de grensstreken, waar de kansen voor Europese samenwerking voor het oprapen liggen, lijkt het ideaal van één Europa soms nog ver verwijderd van de realiteit. Voorbeelden daarvan? Die zijn er te over, vertelt Johanna Neyt, EU-lobbyist voor de provincie Zeeland in Brussel. Ze noemt een voorbeeld uit haar eigen provincie: “Bij de fusie tussen de havens van Zeeland en de haven van Gent (North Sea Port) moeten de werknemers aparte registraties bijhouden vanwege de verschillen in de fiscale wetgeving tussen Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is de verantwoordelijkheid van havenmeester  voor het Vlaamse deel van de fusiehaven anders ingericht dan het Nederlandse deel. Waardoor toezichtmedewerkers soms alleen op het eigen grondgebied toezicht op veiligheid en milieuregels kunnen uitoefenen.”  Het is slechts één voorbeeld, maar Neyt kent er nog veel meer.  De oorzaken? “Die zijn meestal te vinden in administratieve en juridische obstakels die het moeilijk maken om samenwerking over de grens tot ontwikkeling te laten komen. Dat scheelt acht procent economische groei, zo is becijferd.”

Belemmeringen wegnemen
De Europese Commissie is daarom met een voorstel gekomen dat juridische en administratieve belemmeringen voor grensoverschrijdende samenwerking moet wegnemen. “Nederland staat hier in beginsel positief tegenover, maar wil dat doel wel op een andere manier verwezenlijken, via  de toekomstige grensoverschrijdende governance-structuren en via de Benelux.”
 
Oplossingen
Ook nu al bestaan er voorbeelden waaruit blijkt dat deze obstakels wel degelijk overwonnen kunnen worden, wanneer twee landen bijvoorbeeld zelfstandig het initiatief namen om over bepaalde onderwerpen specifieke afspraken te maken. Neyt: “In de regio Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld is er in de zorg een tekort aan personeel, vanwege de vergrijzing. Zeeland en Oost-Vlaanderen hebben nu afgesproken om de diploma’s van elkaars verzorgenden te erkennen, zodat zij ook over de grens mogen werken. Veel oplossingen zijn er dus al, de Europese Commissie wil daar nu een algeheel mechanisme voor inrichten.” 
 
Workshop
Neyt is mede-organisator van de workshop over grensoverschrijdende samenwerking die binnenkort tijdens het IPO-Jaarcongres gehouden wordt. “Er zijn al heel veel ontwikkelingen die de goede kant op gaan en tijdens de workshop zullen we twee ‘best practices’ laten zien. Tegelijkertijd zullen we laten zien waar we nog tegenaan lopen. We horen graag van de gedeputeerden en Statenleden met welke juridische obstakels zij in hun regio worden geconfronteerd.”
 

 


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet

18 september 2018 - De gezamenlijke provincies pakken graag de handschoen op om in gezamenlijkheid belangrijke maatschappelijke opgaven waar te maken. IPO- voorzitter Theo Bovens: ”Het Kabinet heeft in haar plannen een aantal keren de wil tot samenwerking benoemd. De provincies zijn daar blij mee en rekenen erop dat het kabinet spreekt vanuit het vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn om dit op basis van gelijkwaardigheid, als één overheid te verwezenlijken. Dat vertrouwen maken we als provincies graag waar".
Lees meer

Nacht van de integriteit voor dagelijks bestuurders

07 september 2018 - De ‘Nacht van de Integriteit 2018’ komt eraan. Op 26 september spreken de dagelijks bestuurders van decentrale overheden met elkaar en met experts over de vraag hoe zij hun bijzondere verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar bestuur goed kunnen vormgeven. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken houdt een inleiding over het thema dat zo belangrijk is voor het vertrouwen van de burger in de overheid.
Lees meer