‘Ondernemer verdwaalt in EU-regelgeving’

05 oktober 2018

Betere regelgeving is één van de speerpunten van de Europese Commissie. Ondernemers lopen te vaak tegen die regels aan, ten koste van de regionale economie, constateert Robbert Lauret, adviseur Europese programma’s bij provincie Noord-Brabant. Hij blikt alvast vooruit op de workshop die tijdens het IPO-Jaarcongres over het thema wordt gehouden.

De Europese Unie werkt onder de noemer ‘regulatory fitness’ (Refit, ofwel ‘gezonde regelgeving’) al geruime tijd aan het verbeteren van de kwaliteit van de Europese regels.

Het programma heeft zelfs een eigen Eurocommissaris: Frans Timmermans. Het is zijn taak om de samenhang en consistentie van wetsvoorstellen van de Commissie in de gaten te houden.

Woud aan wetten en regels 
Aan de kwaliteit van de EU-regelgeving valt veel te verbeteren, vindt ook Robbert Lauret, adviseur Europese programma’s bij provincie Noord-Brabant. “Er is een woud aan wetten en regels wat het geheel ondoorzichtig maakt. Vaak zijn die regels ook nog eens met elkaar in tegenspraak, of worden ze verschillend geïnterpreteerd. Dat maakt het soms moeilijk om te ondernemen en gaat dus ten koste van de regionale economie. En ook burgers lopen hier tegenaan.” 
 
Haken en ogen
Als voorbeeld noemt Lauret de recycling van afvalstoffen. “Juridisch zitten daar haken en ogen aan waardoor levensmiddelen niet tot een ander product kunnen worden verwerkt. Of neem het transport van mest: vloeibare mest mag wel vanuit Nederland naar België de grens over, maar in Frankrijk wordt die mest alleen in vaste vorm toegelaten. Fabrikanten kunnen hun productieproces natuurlijk niet op inrichten.”  
 
Spanningsveld
Het zijn knelpunten die volgens Lauret alleen op het ‘juiste niveau’ kunnen worden opgelost, en hier komt het zogeheten subsidiariteitsbeginsel om de hoek kijken. Dit beginsel moet garanderen dat besluiten op een zo laag mogelijk niveau (zo dicht mogelijk bij de burger) worden genomen. Een besluit mag alleen op Europees niveau genomen worden, als dat niet goed op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau kan gebeuren. “Vaak ontstaat dan echter een spanningsveld omdat lidstaten vrezen autonomie kwijt te raken. Het is dus niet altijd eenvoudig om knelpunten op Europees niveau op te lossen.”
 
Workshop
Het subsidiariteitsbeginsel zal een rode draad zijn tijdens de workshop over ‘betere regelgeving’ die volgende week tijdens het IPO-Jaarcongres gehouden wordt en door Lauret, samen met Europa Decentraal, wordt voorbereid. Lauret: “In deze workshop laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien waar ondernemers tegenaan lopen, en welke oplossingen er zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er niet teveel regels zijn en ook niet te weinig. En dat de regelgeving van deze tijd is, want je ziet dat veel regels achterblijven bij nieuwe ontwikkelingen, zoals op het gebied van circulaire economie, intellectueel eigendom en privacy.”    

 


Gerelateerde berichten

De Brexit Impact Scan

31 januari 2019 - Welk Brexit-scenario we kunnen verwachten is nog niet duidelijk. Wat vaststaat is dat de Brexit gevolgen zal hebben voor gemeenten, provincies en waterschappen – deal of geen deal. 
Lees meer

Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

01 oktober 2018 - In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres. 
Lees meer

‘Zonder EFRO wordt het moeilijk voor de provincies’

07 september 2018 - Krijgen provincies vanuit Europa straks nog geld voor innovatie en regionaal economisch beleid? Dat zal op 12 oktober tijdens het IPO Jaarcongres de hamvraag zijn tijdens de workshop over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voorafgaand aan het congres vertelt Sidony Venema, medewerker bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, waarom EFRO zo belangrijk is voor de provincies. “Juist in Nederland heeft EFRO heel veel effect gehad”
Lees meer