Nieuw rekenmodel lichtvervuiling

25 januari 2012

Namens de gezamenljke provincies presenteert het Interprovinciaal Overleg (IPO) een rekenmodel voor het berekenen van de invloed van verlichting op de omgeving en de effecten van maatregelen aan lichtbronnen in een bestaande situatie. Het gaat om lichtbronnen als openbare verlichting, kassen, sportverlichting, reclameverlichting en gevelverlichting. Met deze software heeft Nederland een wereldprimeur. Dit instrument kan ondersteuning bieden bij het maken van beleid voor gebiedsontwikkeling en –inrichting alsmede bij vergunningverlening. Het rekenmodel (IPOLicht) is kosteloos en bestemd voor provincies, gemeenten en milieudiensten, maar ook voor advies- en ingenieursbureaus. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) is medefinancier.

Waarom dit rekenmodel?
De bewustwording over lichtvervuiling maakte dat beleidsmakers, uitvoerders zoals vergunningverleners, en wegbeheerders, een instrument wilden om de effecten van lichtbronnen op de omgeving te kwantificeren en voorspellen. Het gebruik van kunstlicht is in ons land substantieel toegenomen. Lange tijd is licht geassocieerd met positieve gevoelens zoals veiligheid en gezelligheid, terwijl duisternis verbonden werd met zaken die het daglicht niet konden verdragen. De laatste jaren is er een kentering gaande. Duisternis wordt ‘herontdekt’ als oerkwaliteit, die net als rust en stilte bescherming verdient. Daarnaast groeit het bewustzijn dat licht niet altijd en overal gewenst is. Kunstlicht heeft ’s nachts een verstorende werking op mensen, dieren en planten. Bovendien kost het veel energie. De satellietbeelden waarop te zien is dat Europa en met name Nederland ’s nachts baden in een zee van licht, roepen bij veel mensen bezorgdheid op.

Meer informatie Zie verder de snelstartgids. Voor nadere inhoudelijke informatie over dit rekenmodel kunt u contact opnemen met de trekkers van het project, mevrouw Marian van Asten van de provincie Utrecht (via afdeling Communicatie, Marlies Verhoef T 030-2582007) of de heer Wim Gerritsen van de provincie Overijssel (T 038-4997507).

Gerelateerde berichten

Alle talenten zijn welkom: Bram Schultinge

25 april 2019 - Iedereen heeft talenten en wie kan werken moet daar de kans voor krijgen. De provincies geloven sterk in die gedachte en leveren ieder hun bijdrage aan de ‘banenafspraak' met het kabinet om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In een serie korte filmpjes portretteren we zes mensen achter de banenafspraak bij de provincies. In deze zesde aflevering: Bram Schultinge, subsidiebehandelaar bij Provincie Drenthe.
Lees meer

Alle talenten zijn welkom: Arjen Mesu

25 maart 2019 - Iedereen heeft talenten en wie kan werken moet daar de kans voor krijgen. De provincies geloven sterk in die gedachte en leveren ieder hun bijdrage aan de afspraak met het kabinet om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In een serie korte filmpjes portretteren we zes mensen achter die banenafspraak met het Rijk. In deze vijfde aflevering: Arjen Mesu, kantinemedewerker bij Provincie Zeeland.
Lees meer

Alle talenten zijn welkom: Charlotte Stessel

04 maart 2019 - Iedereen heeft talenten en wie kan werken moet daar de kans voor krijgen. De provincies geloven sterk in die gedachte en leveren ieder hun bijdrage aan de afspraak met het kabinet om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In een serie korte filmpjes portretteren we zes mensen achter die banenafspraak met het Rijk. In deze vierde aflevering: Charlotte Stessel, arbeidsjurist bij Provincie Utrecht.
Lees meer