De Brexit Impact Scan

31 januari 2019

Welk Brexit-scenario we kunnen verwachten is nog niet duidelijk. Wat vaststaat is dat de Brexit gevolgen zal hebben voor gemeenten, provincies en waterschappen – deal of geen deal. Europa dentraal maakte in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Brexit Impact Scan voor overheden. Laat u niet verrassen, vul de scan in en gebruik de adviezen bij uw voorbereiding op de Brexit.

De Brexit Impact Scan voor decentrale overheden is ontwikkeld voor gemeenten, provincies en waterschappen. Aan de hand van vier thema's krijgt u inzicht in de mogelijke impact van de Brexit op de dagelijkse praktijk van decentrale overheden: interne bedrijfsvoering, burgers, lokale en regionale economie en internationale samenwerking.


Gerelateerde berichten

‘Ondernemer verdwaalt in EU-regelgeving’

05 oktober 2018 - Betere regelgeving is één van de speerpunten van de Europese Commissie. Ondernemers lopen te vaak tegen die regels aan, ten koste van de regionale economie, constateert Robbert Lauret, adviseur Europese programma’s bij provincie Noord-Brabant. Hij blikt alvast vooruit op de workshop die tijdens het IPO-Jaarcongres over het thema wordt gehouden. 
Lees meer

Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

01 oktober 2018 - In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres. 
Lees meer

‘Zonder EFRO wordt het moeilijk voor de provincies’

07 september 2018 - Krijgen provincies vanuit Europa straks nog geld voor innovatie en regionaal economisch beleid? Dat zal op 12 oktober tijdens het IPO Jaarcongres de hamvraag zijn tijdens de workshop over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voorafgaand aan het congres vertelt Sidony Venema, medewerker bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, waarom EFRO zo belangrijk is voor de provincies. “Juist in Nederland heeft EFRO heel veel effect gehad”
Lees meer