ProGideon Slotconferentie

Mijn provincie op de KaartLogo-conf.ProGideon_RGB-oranje.png

Pluk & Play

12-11-2013, provinciehuis Utrecht

Op de slotconferentie wordt de oogst van vijf jaar programma ProGideon gepresenteerd.

Kom ook en ontdek hoe u hier van kunt profiteren. Schrijf u nu gratis in!

In lezingen en workshops worden de resultaten gepresenteerd, besproken en ervaringen gedeeld. Dit gebeurt 
vanuit de beleidsvelden natuur, ruimte en regionale economie. 
Provinciemedewerkers/sters vertellen vanuit eigen ervaring hoe goede ruimtelijke informatiehuishouding hen
 helpt in hun werkzaamheden.

Doelgroep
Het programma is vooral gericht op beleidsmedewerkers, gis-specialisten en managers van de provincies. Aan hen worden de resultaten gepresenteerd om te laten zien op welke wijze deze gebruikt kunnen worden in hun eigen werk. Op de conferentie is speciale aandacht voor de sectoren natuur, ruimte en regionale economie bij provincies.

Binnen het programma ProGideon werken we aan de verbinding tussen 'beleid' en 'techniek'. Er staat nu een basis waarmee we provinciaal beleid en uitvoering met ruimtelijke informatie kunnen ondersteunen en versterken. Zo kan iedereen de voordelen voor de eigen werkzaamheden gaan ervaren qua kwaliteit, efficiency en dienstverlening.

Klik hier voor meer informatie over ProGideon

Erik Jungerius, dagvoorzitter:"Ruimtelijke informatie is van wezenlijk belang voor de uitvoering van de provinciale kerntaken. Mede dankzij ProGideon hebben de provincies deze ruimtelijke informatie geweldig op orde. Zo maken we gebruik van dezelfde informatiesets en doen we geen dubbel werk. Bij de slotconferentie krijgen jullie inspiratie over nieuwe en helpende toepassingen van kaartinformatie bij je eigen werk."

Tijdstabel Programma

Een uitgebreid programma kunt u hier downloaden

10.00: Opening Erik Jungerius, dagvoorzitter (Manager Business Support, Provincie Overijssel)

10.10:  5 jaar ProGideon, een mooie oogst! Marjan Bevelander (IPO-Programmamanager ProGideon)

10.30   Gegevensvoorziening Omgevingswet kan ook eenvoudig beter. André van der Zande (Directeur Generaal RIVM)

11.00   Pauze

11.30  Geodesign: geen technische gadget maar een inspirerende tool! Henk Scholten (Directeur Geodan en hoogleraar ruimtelijke informatica VU)

12.00:  Geen ruimtelijke ordening zonder ruimtelijke informatie. Gemma Smid-Marsman (Directeur Ruimte en Mobiliteit Provincie Zuid-Holland)

12.20: De Digitale Keten Natuur: het fundament onder de uitvoering van het Natuurpact. Gerard Beukema (Directeur IPO)

12.40: Slotbeschouwing en afsluiting ochtendprogramma. Erik Jungerius, dagvoorzitter (Hoofd bedrijfsvoering, Provincie Overijssel)

12.50:  Lunch Tijdens de lunch laten provincies voorbeelden zien in de foyer.

14.00:  Workshops ronde 1

1.1. At your services in de 21e eeuw! Michelle Fransen, Marten Terpstra & Koen Rutten (GBO provincies,  Gemeenschappelijke Beheer Organisatie)

1.2. Het gebruik centraal! Kees Schotten (PBL, PlanBureau voor de Leefomgeving), m.m.v. Laurens Brandes (PBL), Jan Klein Kranenburg (RWS Leefomgeving), Geert van Oorschot (RoyalHaskoningDHV) & Paul Giessen (Hogeschool Utrecht)

1.3. Staat van Zuid-Holland; Pluk en Play met cijfers en kaarten Matthijs van Niel & Annet van Lier (Provincie Zuid-Holland)

1.4. ProGideon was de aanloop, maar voor welke sprong? Peter Visser (Ministerie IenM)

1.5. Harmonisatie als basis voor innovatie. Raymond Creemers (Provincie Limburg)

1.6. Netwerkend werken. Bob Houtkamp (Provincie Zuid-Holland)

1.7. De luiken gaan open: innovatie in natuur door open data. Marianne Klein (Provincie Utrecht)

1.8. Serious gaming: crisis! Willemijn Simon van Leeuwen (Geofort) i.s.m. Geodan

14.45: Pauze

14.55:  Workshops ronde 2 (herhaling workshops ronde 1)

15.40: Slotbeschouwing en afsluiting Hugo Jungen (Afdelingshoofd fysieke leefomgeving Provincie Utrecht)

15.50: Feestelijke Start Provinciaal Platform Geo Erik Jungerius, dagvoorzitter (Hoofd Bedrijfsvoering, Provincie Overijssel) Marjan Bevelander (IPO-Programmamanager ProGideon)

16.00: Borrrel

 

Contact
Voor vragen over de ProGideon conferentie kunt u contact opnemen met: E: info@progideon-conferentie.nl
T: (06) 53 29 77 41 (Herman ter Veen)
Twitter: #progideonconf
 
Voor vragen over het ProGideon programma Marjan Bevelander
T: (06) 28 90 12 52