Medewerkers

Management
Henry Meijdam - directeur (070) 888 1223
Hester Menninga - teammanager (070) 888 1212
Ad Nederlof - teammanager (070) 888 1220
Michel Schoemaker - teammanager (070) 888 1211
Janneke Braam - kwartiermaker bestuurlijke organisatie 06 27 57 75 79
 
Ondersteuning Henry Meijdam
Secretariaat: José Luining - 06 4062 0086
 
Ondersteuning Hester Menninga / Ad Nederlof
Secretariaat: Jeanny Houvast - 06 4605 1024
 
Ondersteuning Michel Schoemaker
Secretariaat: Willy Geerlings - (070) 888 1211
 
IPO-Bestuur & AV, Kring van Provinciesecretarissen
Hester Menninga
Jos Meijerink
Mariëlle de Ruijsscher
 
Bestuurlijke inrichting
Janneke Braam
Bas van de Meerendonk
Enno Strating 
 
Communicatie en Lobby zie ook voor de pers
Susan Cohen Jehoram (Public Affairs) 
Derk Moor (Woordvoerder) 
Pascale de Leijer (energie en klimaatakkoord)  
Patty Huijbers (stikstofdossier) 
Malina Couvret
 
Cultuur 
Joost Cremers
Secretariaat: Willy Geerlings - (070) 888 1211
 
Energie
Marianne de Boer (programmamanager Klimaatakkoord) Imre Perenboom
Martine Tragter
Projectondersteuner: Marcelline Norman-van Zijl - 06 2747 4261 
Secretariaat: Inge Smit - (070) 888 1204
 
Europa 
Alexander van den Bosch
Rob van Eijkeren - Brussel
 
E-dienstverlening
Arianne de Man
  
Financiën 
Bert Jansen
 
Milieu, Vergunningverlening en Toezicht
Hugo van de Baan
 Merijn de Jong 
Doorle Offerhaus
Projectondersteuner: Hidde Bosma - 06 1496 9408
 
Mobiliteit
Christian Nobel
Astrid Weij
 Projectondersteuner: Annique Garnier - 06 2086 1603
 
Regionale economie
Monique Mentjox 
Secretariaat: Inge Smit - (070) 888 1204
 
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Water
Peter Jasperse
Merijn de Jong
Hennie Heesmans (wonen)
Projectondersteuner: Nicole Russchen - 06 5141 1163 
 
Vitaal Platteland / Natuur
Mark Hoevenaars
Marieke Hofstee (BIJ12) Doorle Offerhaus
Jeroen Ostendorf
Celia Rodenburg
Erwin Bok
Tamara Franken
Mark van de Beld
 Secretariaat: Inge Smit - (070) 888 1204
 
Werkgeverszaken
Richard van der Mast
Laureina Grootveld
Natasja van der Meer 
Reinette Kiès  
Secretariaat: Inge Smit - (070) 888 1204
 
 
Automatisering
Leo Blok - (070) 888 1234 
 
Documentaire informatievoorziening
Bärbel Diekstra - 06 2890 1214 
 
Financiële zaken
Jacqueline Kooman - (070) 888 1232
 
Personeelszaken
Chantal Huijser - 06 3092 5625
 
Postkamer/Reproductie
Ron Moelchand - 06 2890 1239
 
Receptie
Wilma Koemans (070) 888 1213