Medewerkers

Management
Henry Meijdam - directeur (070) 888 1223
Hester Menninga - teammanager (070) 888 1212
Ad Nederlof - teammanager (070) 888 1220
Michel Schoemaker - teammanager (070) 888 1211
Janneke Braam - kwartiermaker bestuurlijke organisatie (06) 27 57 75 79
 
Ondersteuning Henry Meijdam
Secretariaat: Lisette Niks - (070) 888 1223
 
Ondersteuning Hester Menninga / Ad Nederlof
Secretariaat: Jeanny Houvast - (06) 4605 1024
 
Ondersteuning Michel Schoemaker
Secretariaat: Willy Geerlings - (070) 888 1211
 
IPO-Bestuur & AV, Kring van Provinciesecretarissen
Hester Menninga
Jos Meijerink
Mariëlle de Ruijsscher
 
Bestuurlijke inrichting
Yolanthe Sinnige
 
Communicatie en Lobby zie ook  voor de pers
Arjen van Berkel
Derk Moor
 
Secretariaat: Jo van der Toorn - (070) 888 1296
 
Cultuur / Regionale omroepen
Joost Cremers
 
Secretariaat: Willy Geerlings - (070) 888 1211
 
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
Peter Jasperse
Roos Meilink
Frank Puijn
 
Secretariaat: Ida Abdoelkariem - (070) 888 1220
 
Energietransitie
Mariëlle Hetem
Richard Kleefman
Imre Perenboom
 
Secretariaat: Inge Smit - (070) 888 1204
 
Europa 
Alexander van den Bosch
Rob van Eijkeren - Brussel
 
E-dienstverlening
Arianne de Man
 
Financiën
Rick Anderson
Bert Jansen
 
Mobiliteit
Roos Meilink
Christian Nobel
Maja van der Voet
 
Secretariaat: Ida Abdoelkariem - (070) 888 1220
  
Regionale economie
Eveline de Graaff
 
Secretariaat: Inge Smit - (070) 888 1204
 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving / Regionale Uitvoeringsdiensten
Hugo van de Baan
Reinette Kiès
Doorle Offerhaus
 
Secretariaat: Jo van der Toorn - (070) 888 1296
  
Vitaal Platteland / Natuur
Hugo van de Baan
Erwin Bok
Mark Hoevenaars
Marieke Hofstee
Monique Mentjox
Doorle Offerhaus
Jeroen Ostendorf
Celia Rodenburg
 
Secretariaat: Willy Geerlings - (070) 888 1211
 
Werkgeverszaken
Rianne Becht
Reinette Kiès
Richard van der Mast
Monica Teuns
 
Secretariaat: Inge Smit - (070) 888 1204
 
 
Automatisering
Leo Blok
 
Documentaire informatievoorziening
Malina Couvret 
Bärbel Diekstra 
 
Financiële zaken
Jacqueline Kooman - (070) 888 1232
 
Personeelszaken
Irma Koepon - (06) 2230 6070
 
Postkamer/Reproductie
Ron Moelchand - (06) 2890 1239
 
Receptie
Karin van der Laan / Wilma Koemans (070) 888 1213