Bestuur

Het bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie, en een onafhankelijke voorzitter. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille, zoals financiën of ruimtelijke ontwikkeling.  De termijn van het bestuur is gelijk aan de termijn van Provinciale Staten: vier jaar. Na iedere Provinciale Statenverkiezingen en nieuwe colleges van gedeputeerden wordt een nieuw bestuur samengesteld. Het bestuur kent ook een viertal adviseurs: drie Commissarissen van de Koning en een Provinciesecretaris.

Voorzitter
Th.J.F.M. Bovens (Commissaris van de Koning, Limburg)
 
Secretaris
H. Meijdam (algemeen directeur IPO) 
 
Leden
K. Kielstra (VVD), Fryslân, portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling
mevrouw F. Gräper- Van Koolwijk (D66), Groningen, portefeuille Mobiliteit
C. Bijl (PvdA), Drenthe, portefeuille Cultuur
Y.J. van Hijum (CDA), Overijssel, portefeuille Werkgeverszaken
P. Drenth (CDA), Gelderland, portefeuille Vitaal Platteland
J.A. Fackeldey (PvdA), Flevoland, portefeuille Energie
mevrouw M. Maasdam-Hoevers (CDA), Utrecht, portefeuille Omgevingswet
mevrouw E. Post (VVD), Noord-Holland, portefeuille Financiën
R. Janssen (SP), Zuid-Holland, portefeuille VTH
B. de Reu (PvdA), Zeeland, portefeuille Water
B. Pauli (VVD), Noord-Brabant, portefeuille Economie en voorzitter RE
H. Teunissen (D66), Limburg, penningmeester
 
Adviseurs
W.I.I. van Beek (Commissaris van de Koning, Utrecht)
W.B.H.J. van de Donk (Commissaris van de Koning, Noord-Brabant)
P.G.G. Hilhorst (Provinciesecretaris, Gelderland)
J.M.M. Polman (Commissaris van de Koning, Zeeland)
 
                                                bovens.jpg
bestuur. Klaas Kielstra.jpg bestuur. Fleur Graper portret (2).jpg cees_bijl.jpg 2015 Eddie van Hijum_DSC6759.2.jpg Peter Drenth.jpg Jop Fackeldey.jpg
Mirjam Maasdam.jpg bestuur.fotoPost.2. (2).jpg bestuur.rik_janssen (2).jpg Bende-Reu.jpg bestuur Bert Pauli profielfoto (2).jpg Hans Teunissen.jpg
  dhrVanBeek0624 (1).jpg wim-van-de-donk (1).jpg Pieter Hilhorst_6A2443B.jpg Han_Polman (1).jpg  

  

Voor nadere informatie of vragen betreffende het IPO-bestuur kunt u contact opnemen met Hester Menninga van het IPO.