Bestuur

Het bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie, en een onafhankelijke voorzitter. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille, zoals financiën of ruimtelijke ontwikkeling.  De termijn van het bestuur is gelijk aan de termijn van Provinciale Staten: vier jaar. Na iedere Provinciale Statenverkiezingen en nieuwe colleges van gedeputeerden wordt een nieuw bestuur samengesteld. Het bestuur kent ook een viertal adviseurs: drie Commissarissen van de Koning en een Provinciesecretaris. 

De nieuwe bestuursleden worden in augustus/september 2019 geïnstalleerd. U kunt dit nieuwe overzicht dan op onze website vinden.  

 

Voor nadere informatie of vragen betreffende het IPO-bestuur kunt u contact opnemen met Hester Menninga van het IPO.