Bestuur

Het bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie, en een onafhankelijke voorzitter. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille, zoals financiën of ruimtelijke ontwikkeling.  De termijn van het bestuur is gelijk aan de termijn van Provinciale Staten: vier jaar. Na iedere Provinciale Statenverkiezingen en nieuwe colleges van gedeputeerden wordt een nieuw bestuur samengesteld. Het bestuur kent ook een viertal adviseurs: drie Commissarissen van de Koning en een Provinciesecretaris. 

Voorzitter
drs. Th.J.F.M. Bovens, CDA, Commissaris van de Koning, Limburg
 
Leden
mevrouw F.Q. Gräper-van Koolwijk, D66, Groningen
mevrouw S.A.E. Poepjes, CDA, Fryslân
C. Bijl, PvdA, Drenthe
dr. Y.J. van Hijum, CDA, Overijssel
P.C. Drenth, CDA, Gelderland
J.A. Fackeldey. PvdA, Flevoland
H.P. van Essen, GroenLinks, Utrecht
drs. E.P. Stigter, GroenLinks, Noord-Holland
F. Vermeulen, VVD, Zuid-Holland
A.J. van der Maas, SGP, Zeeland
M.P.J.M. van Gruijthuijsen, VVD, Noord-Brabant
R.J.H. Burlet, Forum voor Democratie, Limburg
 
Adviseurs
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, CDA, Commissaris van de Koning, Noord-Brabant
A.Th.H. van Dijk, VVD, Commissaris van de Koning, Noord-Holland
ir. H.P. Heidema, Christenunie, Commissaris van de Koning, Overijssel
P.G.G. Hilhorst, Provinciesecretaris, Gelderland
J.M.M. Polman, D66, Commissaris van de Koning, Zeeland
 

theo bovens.jpg

Fleur Graper.jpg Poepjes Sietske (CDA) lyts.jpg Cees Bijl.jpg Eddy van Hijum.jpg
 Peter Drenthe goede.jpg  Jop Fackeldey.jpg  Huib van Essen.jpg  Edward Stigter.jpg
 Floor Vermeulen.jpg  Harry van der Maas1.jpg  Martijn van Gruijthuijzen.jpg  Ruud Burlet.jpg

 

Adviseurs IPO-Bestuur    

Arthur van Dijk.jpg Wim van de Donk.jpg andries_heidema-2.jpg
Pieter Hilhorst.jpg Han Polman CvdK Zeeland in GS zaal 11 ovv Mechteld Jansen.jpg

Voor nadere informatie of vragen betreffende het IPO-bestuur kunt u contact opnemen met Hester Menninga van het IPO.