Over de provincies

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit een kenmerkend landschap. Mede hierom is de provincie een zelfstandige bestuurslaag en rechtstreeks door de kiezers gelegitimeerd.

De provincie is er voor de regio en heeft het overzicht van wat er in de regio nodig is. Hiervoor maakt de provincie beleid. Samen met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties wordt dit beleid uitgevoerd.

Door de eeuwen heen is de rol van de provincie steeds aan verandering onderhevig geweest. Het profiel van de provincies heeft zich steeds aangepast aan de wijzigende maatschappelijke omstandigheden. Het huidige profiel van de provincies laat zich het meest kenmerken door de rol als ‘gebiedsregisseur’. Deze rol wordt in zeven kerntaken vorm gegeven.

In onderstaande animatie vindt u een uitleg over wat de provincies doen: