Documenten

Een inleiding op het EU-cohesiebeleid 2014-2020


Download

Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving


Download

Werkprogramma van de Europese Commissie 2014


Download

Provinciaal positiespel in Europa


Download

Brief IPO VNG G32 G4 ivm HNP


Download

Reactie IPO, VNG en UvW op aanbestedingsrichtlijn 2012-1


Download

IPO-Brief aan de Tweede Kamer over Aanbestedingswet


Download

Wetsvoorstel Aanbestedingswet


Download

IPO reactie op Meerjarig Financieel Kader Europese Commissie 2014 - 2020


Download

IPO-position paper reactie Groenboek modernisering EU-beleid overheidsopdrachten


Download

Nationaal Hervormingsplan


Download

De Lissabonstrategie in Nederlandse regio's en gemeenten


Download

Lissabonstrategie


Download

Groenboek NL


Download

Presentatie van Nistelrooij over territoriale cohesie (090109)


Download

Green Paper on Territorial Cohesion


Download

Klimaatpakket en ETS-richtlijn


Download

EU-prioriteiten IPO en VNG voor 2009


Download

Vervulling vacature CLRO


Download

Reactie IPO en VNG op EGTS-wet


Download

Samenvatting standpunt IPO industriële emissies


Download

Standpunt IPO richtlijn industriële emissies


Download

Position paper over de herziening van de Europese begroting


Download

Position Paper EU Budget Review brief 13 maart 2008 Vaste Kamercie EU-zaken


Download
Laad meer berichten