Documenten

Brief aan BZK met beleidsindicatoren provincies


Download

Tussentijds verslag SVLO


Download

Notitie Grondactiviteiten provincies


Download

20160215 NotitieWinstoogmerktoets


Download

20160211 Notitie Winstoogmerk


Download

Redelijk verdeeld


Download

Motie Veldman en Wolbert over gemeente- en provinciefonds


Download

Kopie van Tool analyse


Download

Kopie van Tool administratieve lasten


Download

Handreiking implementatie Vpb 2.0 definitief


Download

Gezamenlijke brief van koepels over EMU-ruimte


Download

Parlementaire geschiedenis Wet Vpb-plicht overheidsondernemingen


Download

Notitie duurzame organisatie van kapitaal en arbeid VPB


Download

Praktijkvoorbeeld declaraties aan derden VPB


Download

Product afbakeningsschema


Download

4e Nieuwsbrief SVLO


Download

Notitie deelname economisch verkeer


Download

Derde nieuwsbrief SVLO


Download

IPO-reactie op wetswijziging Wet Hof


Download

Gezamenlijke brief decentrale overheden over verdeling EMU-ruimte 2014


Download

Brief IPO aan Tweede Kamer over Wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren, 20-06-2013


Download

Brief IPO aan Eerste Kamer over Wet Hof, 07-06-2013


Download

Brief IPO-bestuur aan minister Dijsselbloem inzake Onderhandelaarsakkoord


Download

IPO-reactie op AMvB bij wet markt en overheid


Download
Laad meer berichten