Documenten

Brief VNG IPO Bouwstenen voor cultuurbeleid vanaf 2021


Download

Omgevingswet presentatie onroerend erfgoed OCW


Download

De tijd staat open, advies voor een toekomstbestendige publieke omroep


Download

IPO-brief aan adviescommissie toekomstverkenning


Download

Innovatieagenda Archiefconvenant 2012-2016


Download

Archiefconvenant 2012-2016


Download

Bestuurlijke afspraken provinciale steunfunctie monumentenzorg en archeologie


Download

Bestuurlijke afspraken restauratie rijksmonumenten


Download

Bestuurlijke afspraken restauratie rijksmonumenten


Download

Reactie op Visie op modernisering monumentenzorg van minister Plasterk


Download

IPO-reactie op rijksbegroting 2009


Download

IPO-reactie op rijksbegroting 2009


Download

200809_Persbericht_financiering_restauratie_rijksmonumenten


Download

IPO-reactie op advies Raad voor Cultuur "Basisinfrastructuur 1.0"


Download

IPO-advies Stuurgroep Bibliotheken


Download

Bibliotheekvernieuwing brief min OC&W 17 april 2008


Download

Reactie advies bestel jeugdpodiumkunsten 2009-2012


Download

Manifest Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving


Download

'Onderwijs in Cultuur'


Download

Advies Vereniging van Openbare Bibliotheken


Download

Brief aan Tweede Kamer 'Ons creatief vermogen'


Download

Archeologische monumentenzorg


Download

Cultuurnotasystematiek hoeft niet op de schop


Download

Kiezen in cultuurbeleid


Download
Laad meer berichten