Documenten

IPO-publicatie EU-cohesiebeleid 2014-2020


Download

Brochure Laat stad en regio bruisen


Download

Provinciale retaildeals


Download

MKB Innoveert / Ondernemers over innovatie en hun ervaring met de regeling MIT


Download

Factsheet TTIP en de provincies (december 2015)


Download

Retailagenda


Download

Samenwerkingsagenda Innovatief MKB


Download

Ondertekening Samenwerkingsagenda innovatief MKB


Download

Regionale hotspots. Broedplaatsen voor innovatie'


Download

Kabinetsreactie op het raamwerk van de EC voor klimaat en energiebeleid 2020-2030


Download

Brief IPO VNG G32 G4 ivm HNP


Download

Reactie IPO, VNG en UvW op aanbestedingsrichtlijn 2012-1


Download

Brief aan Atsma inzake verzoek duidelijkheid aantal BRZO / RUD's


Download

Innovatief financieren van innovatie, volledig rapport


Download

Innovatief financieren van innovatie, management samenvatting


Download

IPO reactie op begroting EL&I, onderdeel economische zaken


Download

Praktijkvoorbeelden Verzakelijking Bedrijventerreinen


Download

Artikel Verzakelijking Bedrijventerreinenmarkt


Download

Topsectorenbeleid


Download

Convenant bedrijventerreinen 2010-2020


Download

Landelijke Standaard R&T (recreatie & toerisme)


Download

Slotresolutie Praag


Download

Reactie perifere detailhandel


Download
Laad meer berichten