Documenten

Best practices huisvesting vergunninghouders PHV


Download

Bestuursovereenkomst Aanvullende aanpak nitraatuitspoeling


Download

Verstedelijkingsopgave van Nederland. IPO, G4 en G32: naar een gezamenlijke aanpak


Download

IPO-Handreiking-OV-1.0


Download

IPO brief aan minister IenM over inzet provincies in STRONG


Download

afschrift minister EZ - IPO brief aan minister IenM over inzet provincies in STRONG


Download

Samen bouwen aan de toekomst van Nederland


Download

Congresmagazine over het CoR Forum on the Urban Agenda


Download

Samenwerkingsafspraken IP1.0


Download

Monitor wind op land 2015


Download

Actieplan windenergie


Download

Brief minister Kamp aan Tweede Kamer over monitor wind op land en actieplan


Download

Persbericht Kabinet en decentrale overheden pakken problemen verhoogde asielstroom samen aan


Download

Eindrapport verkennende impactanalyse omgevingswet


Download

Bestuursakkoord omgevingswet


Download

Omgevingswet presentatie onroerend erfgoed OCW


Download

Convenant bodem en bedrijfsleven 2015


Download

Openingsbod Jaar van de Ruimte


Download

Rapport Teisman 'Samen verder werken aan de Delta'


Download

Gezamenlijke brief schaliegas


Download

IPO-artikel 'Een nieuwe werkelijkheid'


Download

Definitieve IPO-reactie toetsversie Omgevingswet


Download

Voorlopige IPO-reactie Omgevingswet


Download

Afspraken windenergie tussen rijk en provincies


Download
Laad meer berichten