Documenten

Generieke functiegebouw Vragen en Antwoorden


Download

Brief verzoek voor budgetneutrale herverdeling rijksgelden restauratie rijksmonumenten


Download

Cultuurbeleid 2021-2024 stedelijke en regionale profielen


Download

Brief aan Raad voor Cultuur 1902


Download

IPO Positon paper EU waterrichtlijnen


Download

Transponeringstabel CAO-CAP alleen nummers


Download

Transponeringstabel CAP-CAO alleen nummers


Download

Brief aan Raad voor Cultuur 1902


Download

Erfgoed deal Samen werken aan een waardevolle leefomgeving


Download

Brief Archeologisch Erfgoed wapens WOII uit archeologisch onderzoek


Download

CAP 1 februari 2019


Download

Best practices huisvesting vergunninghouders PHV


Download

Handreiking Personeelshandboek


Download

IPO Coalition Paper Smart Mobility


Download

Omgevingsverordening en de energietransitie


Download

Cultuurbeleid+2021-2024+stedelijke+en+regionale+profielen


Download

kamerbrief over inzet kabinet voor klimaatakkoord


Download

Eindversie - Aanpak Tweejaarstermijn PAS


Download

Programmastart Interbestuurlijk Programma


Download

Een inleiding op het EU-cohesiebeleid 2014-2020


Download

IPO-publicatie EU-cohesiebeleid 2014-2020


Download

Een prima prestatie. Participatieverhalen uit de provincies


Download

Warmtewet Position paper


Download

Brief aanbevelingen en inzet provincies voor een toekomstbestendig erfgoedbeleid


Download
Laad meer berichten