Medewerkers

Management
Henry Meijdam - directeur (070) 888 1223
Hester Menninga - teammanager (070) 888 1212
Ad Nederlof - teammanager (070) 888 1220
Michel Schoemaker - teammanager (070) 888 1211
Janneke Braam - kwartiermaker bestuurlijke organisatie (06) 27 57 75 79
 
Ondersteuning Henry Meijdam
Secretariaat: José Luining - (06) 4062 0086
 
Ondersteuning Hester Menninga / Ad Nederlof
Secretariaat: Jeanny Houvast - (06) 4605 1024
 
Ondersteuning Michel Schoemaker
Secretariaat: Willy Geerlings - (070) 888 1211
 
IPO-Bestuur & AV, Kring van Provinciesecretarissen
Hester Menninga
Jos Meijerink
Mariëlle de Ruijsscher
 
Bestuurlijke inrichting
Yolanthe Sinnige
 
Communicatie en Lobby zie ook  voor de pers
Derk Moor
Mirjam Metzler
Marcia van Oers
Malina Couvret
 
Secretariaat: Jo van der Toorn - (070) 888 1296
 
Cultuur / Regionale omroepen
Joost Cremers
 
Secretariaat: Willy Geerlings - (070) 888 1211
 
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
Peter Jasperse
Merijn de Jong
 
Secretariaat: Jo van der Toorn - (070) 888 1296
 
Energietransitie
Mariëlle Hetem
Imre Perenboom
 
Secretariaat: Inge Smit - (070) 888 1204
 
Europa 
Alexander van den Bosch
Rob van Eijkeren - Brussel
 
E-dienstverlening
Arianne de Man
 
Financiën
Rick Anderson
Bert Jansen
 
Mobiliteit
Christian Nobel
Maja van der Voet
 
Secretariaat: Ida Abdoelkariem - (070) 888 1220
  
Regionale economie
Eveline de Graaff
 
Secretariaat: Inge Smit - (070) 888 1204
 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving / Regionale Uitvoeringsdiensten
Hugo van de Baan
Reinette Kiès
Doorle Offerhaus
 
Secretariaat: Jo van der Toorn - (070) 888 1296
  
Vitaal Platteland / Natuur
Hugo van de Baan
Erwin Bok
Mark Hoevenaars
Marieke Hofstee
Monique Mentjox
Doorle Offerhaus
Jeroen Ostendorf
Celia Rodenburg
 
Secretariaat: Inge Smit - (070) 888 1204
 
Werkgeverszaken
Reinette Kiès
Richard van der Mast
 
Secretariaat: Inge Smit - (070) 888 1204
 
 
Automatisering
Leo Blok
 
Documentaire informatievoorziening
Malina Couvret 
Bärbel Diekstra 
 
Financiële zaken
Jacqueline Kooman - (070) 888 1232
 
Personeelszaken
Irma Koepon - (06) 2230 6070
 
Postkamer/Reproductie
Ron Moelchand - (06) 2890 1239
 
Receptie
Wilma Koemans (070) 888 1213