Werkgeverszaken / Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

In het Sociaal Akkoord 2013 heeft het kabinet afspraken gemaakt met de sociale partners over het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers van markt en overheid staan samen aan de lat voor 125.000 nieuwe banen in 2026. Ook is afgesproken hoeveel extra banen iedere werkgever hiervan zelf jaarlijks realiseert. De extra banen worden berekend op basis van een percentage van de verloonde uren per organisatie. Vanaf 2014 loopt dat percentage op naar ruim 3% in 2026.

Wet banenafspraken en quotum arbeidsbeperkten
De afspraken zijn vastgelegd en uitgewerkt in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Jaarlijks wordt in november het percentage, het wettelijk quotum, van de verloonde uren voor het volgende jaar vastgesteld door het Kabinet. Het Kabinet werkt aan het vereenvoudigen van de wet zelf, daarbij staat het realiseren van de 125.000 banen voorop. In 2019 moet 2,14% van de verloonde uren worden ingevuld met mensen uit de doelgroep banenafspraak.
 
Resultaten sector provincies
Provincies zijn goed op koers. De provincies hebben de opgave in 2013 met enthousiasme opgepakt. De provincies geloven sterk in de gedachte dat iedereen talenten heeft en wie kan werken daar de kans voor moet krijgen. Sinds 2013 hebben de provincies dan ook ruim 270 extra banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Jaarlijks neemt het aantal banen bij de provincies toe. Met het aantal extra banen voldoen de provincies samen aan het wettelijk quotum.
 
In een serie korte filmpjes met zes mensen achter de banenafspraak bij de provincies laten we inspirerende voorbeelden zien:
IPO en projectleiders
Twee keer per jaar meten de provincies de stand van zaken en rapporteren deze aan het IPO-bestuur. Het IPO organiseert daarbij twee keer per jaar een kennisdag voor de provinciale projectleiders en stimuleert kennisuitwisseling. Elke provincie heeft een projectleider inclusieve arbeidsmarkt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natasja van der Meer (projectleider) en Richard van der Mast.