Werkgeverszaken / Generiek functiegebouw

Twaalf provincies, één nieuw functiegebouw
 
Op deze pagina is alle belangrijke informatie over het nieuwe generieke functiegebouw 2020 samengebracht. Om een goed beeld te krijgen van wat er verandert en wat hetzelfde blijft in het nieuwe functiegebouw, kun je de animatie bekijken. In ruim vier minuten leggen we duidelijk uit waarom en wanneer er een nieuw functiegebouw komt en hoe dat is opgebouwd.
 
In de  interactieve PDF word je door het functiegebouw geleid: alle functieschalen, doelen, niveau onderscheidende factoren en resultaatgebieden komen aan bod.
 
In de infographic wordt het functiegebouw in één oogopslag uitgelegd. 
 
In de vragen en antwoorden komen allerlei vragen die je hebt overzichtelijk en uitgebreid aan bod.
 
In de cao invoering functiegebouw provinciale sector wordt de invoering van het functiegebouw beschreven. 
 
Bijlage 6 geeft het Functiegebouw per 1 juli 2020. 
 
De cao invoering functiegebouw provinciale sector, met een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2020, is aangemeld bij SZW op 16 december 2019.