Werkgeverszaken / Generiek functiegebouw

Twaalf provincies, één nieuw functiegebouw
In de cao 2020 hebben cao-partijen een nieuw, sectoraal, generiek functiegebouw vastgesteld dat per 1 juli 2020 wordt geïmplementeerd. Op deze pagina vind je alle documenten en instrumenten die zijn ontwikkeld voor de communicatie en implementatie van dit generieke functiegebouw.