Werkgeverszaken / Cao overleg

Het IPO ondersteunt bestuurders bij overleg met de vakbonden over de cao provinciale sector. De Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) voert namens de werkgevers overleg met de vakbonden FNV, CNV, de CMHF en AVV.

De BOD bestaat uit de volgende leden:

Jan Markink, voorzitter (gedeputeerde Gelderland)
Fleur Gräper, vice voorzitter (gedeputeerde Groningen)
 
Hennie Koek (provinciesecretaris Zuid-Holland)
 
Richard van der Mast, secretaris en adviseur (IPO)
Laureina Grootveld, adviseur (IPO)
 
De vertegenwoordiging van de vakbonden is als volgt:
 
FNV: Sengul Sozen en Nanny Faber
CNV: Maurice Tramper en Rick Damme
AVV: Wim Wispelweij en Igor Jellema Fortuin
CMHF: Jan Zwanenburg
 
De cao provinciale sector heeft een looptijd van 1 januari 2019 t/m 31 december 2020.