Werkgeverszaken / Cao overleg

Het IPO ondersteunt bestuurders bij overleg met de vakbonden over de cao voor ambtenaren die werkzaam zijn bij de provincies. De Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) voert namens de werkgevers overleg met de vakbonden FNV, CNV, de CMHF en AVV.

De BOD bestaat uit de volgende leden:

Eddy van Hijum, voorzitter (gedeputeerde Overijssel)
Jan Markink, vicevoorzitter (gedeputeerde Gelderland)
Ab Smit, (provinciesecretaris Zeeland)
Onno Beljaars (directeur Concernzaken Noord-Holland)
Richard van der Mast, secretaris en adviseur (IPO)
Rianne Becht, adviseur (IPO)
Monica Teuns, adviseur (IPO)
 

De vertegenwoordiging van de vakbonden is als volgt:

FNV: Yoram Bovenkerk en Nanny Faber
CNV: Maurice Tramper en Wiebe Nieuwsma
AVV: Wim Wispelweij en Igor Jellema Fortuin
CMHF: Jan Zwanenburg
 

De cao provincies heeft een looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018.