Werkgeverszaken / Cao overleg

Het IPO ondersteunt bestuurders bij overleg met de vakbonden over de cao provinciale sector. De Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) voert namens de werkgevers overleg met de vakbonden FNV, CNV, de CMHF en AVV.

De BOD bestaat uit de volgende leden:

Eddy van Hijum, voorzitter (gedeputeerde Overijssel)
Jan Markink, vicevoorzitter (gedeputeerde Gelderland)
Ab Smit, (provinciesecretaris Zeeland)
Onno Beljaars (directeur Concernzaken Noord-Holland)
Richard van der Mast, secretaris en adviseur (IPO)
 

De vertegenwoordiging van de vakbonden is als volgt:

FNV: Sengul Sozen en Nanny Faber
CNV: Maurice Tramper en Rick Damme
AVV: Wim Wispelweij en Igor Jellema Fortuin
CMHF: Jan Zwanenburg
 

De cao provincies heeft een looptijd van 1 januari 2019 t/m 31 december 2020.