Werkgeverszaken / Cao 2019-2020

Cao 2020 provinciale sector

De cao 2020 provinciale sector is aangemeld bij SZW en akkoord bevonden en geldt vanaf 1-1-2020 tot 1-1-2021.

Bekijk hier de klikbare PDF 

 

Voorjaar 2019 hebben de cao partijen (IPO, FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF) de cao 2019-2020 afgesloten met een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Het eerste jaar van deze cao (2019), was dus nog onder het Ambtenarenrecht. Het tweede jaar van deze cao (2020) is de eerste cao onder het civiele arbeidsrecht.

De belangrijkste afspraken betreffen de harmonisatie van de toelagen per 1 juli 2019 en de invoering van één modern functiegebouw voor de hele provinciale sector per 1 juli 2020. Deze beide afspraken zijn een uitwerking van afspraken uit de cao 2017-2018.

Loonparagraaf
De salarissen stijgen per 1 januari 2019 met 2,5%, per 1 juli 2019 met 1%, per 1 januari 2020 met 2% en per 1 juli 2020 met 1%.
 
De cao partijen hebben in maart 2019 gezamenlijk het onderhandelaarsakkoord toegelicht aan de werknemers bij de provincies en bij 2 grote werkgevers die vanaf 1 januari 2020 partij zijn bij de cao. Heb je de bijeenkomst gemist bekijk dan hier de presentatie.
De cao-partijen hebben een gezamenlijk e-mailadres geopend voor vragen over het cao-akkoord: cao@ipo.nl.
 
Lees hier de meest gestelde vragen en antwoorden over de cao.
 
Lees verder:
 
Cao vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020, het moment van implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (zie het dossier Wnra), geldt de wet op de cao ook voor de provincies. Wij hebben de cao 2020 2020 op 16 december 2019 aangemeld bij SZW. Naast de 12 provincies zijn 23 andere werkgevers in de sector partij bij deze cao.
 
Lees verder:
 
Nieuw functiegebouw
In 2020 implementeren we een nieuw functiegebouw. Informatie hierover is te vinden op de projectpagina generiek functiegebouw. 
 
Centrale commissies
 
In de cao 2020 zijn drie centrale commissies benoemd: de commissie functiewaardering, van werk naar werk en de tijdelijke geschillencommissie.

De samenstelling en het adres van de commissies treft u hier aan.