Werkgeverszaken / Cao 2019-2020

Op 28 februari hebben de cao partijen (IPO, FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF) een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao 2019-2020 met een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Het eerste jaar van deze cao is dus nog onder het huidige Ambtenarenrecht. Het tweede jaar van deze cao is de eerste cao onder het civiele arbeidsrecht. De achterbannen van alle cao partijen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Het akkoord is dus nu definitief.

De belangrijkste afspraken betreffen de harmonisatie van de toelagen per 1 juli 2019 en de invoering van één modern functiegebouw voor de hele provinciale sector per 1 juli 2020. Deze beide afspraken zijn een uitwerking van afspraken uit de cao 2017-2018.

Loonparagraaf
De salarissen stijgen per 1 januari 2019 met 2,5%, per 1 juli 2019 met 1%, per 1 januari 2020 met 2% en per 1 juli 2020 met 1%.
 
De cao partijen hebben in maart 2019 gezamenlijk het onderhandelaarsakkoord toegelicht aan de werknemers bij de provincies en bij 2 grote werkgevers die vanaf 1 januari 2020 partij zijn bij de cao. Heb je de bijeenkomst gemist bekijk dan hier de presentatie.
De cao-partijen hebben een gezamenlijk e-mailadres geopend voor vragen over het cao-akkoord: cao@ipo.nl.
 
Lees hier de meest gestelde vragen en antwoorden over de cao.
 
Lees verder:
 
Cao vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt (dossier Wnra), geldt de wet op de cao ook voor de provincies. Wij hebben de cao-tekst vastgesteld zoals die vanaf 1 januari 2020 gaat gelden voor de provinciale sector. Naast het IPO is een aantal andere werkgevers in de sector partij bij deze cao.
 
Lees verder:
 
Nieuw functiegebouw
In 2020 implementeren we een nieuw functiegebouw. Informatie hierover is te vinden op de projectpagina generiek functiegebouw.