Overijssel

Kinderen in de natuur
De provincie Overijssel heeft prijsvraag uitgeschreven:  “wie bedenkt het beste idee om kinderen meer in aanraking te brengen met de natuur”. Een publieksjury van bijna  100 inwoners heeft bepaald wat het beste idee was. De aan- leiding was een onderzoek naar Natuurbeleving in Overijssel, waarin inwoners aangaven  het belangrijk te vinden om kinderen meer in aanraking te brengen met de natuur.

Het initiatief heeft veel reacties los gemaakt. Er zijn 27, vaak zeer verrassende voorstellen ingediend. Een publieksjury  van 100 inwoners van Overijssel heeft ‘De 50 dingen die je gedaan moet hebben voor je twaalfde!’ gekozen tot het beste idee om Overijssel groener te maken en een betere leefomgeving voor kinderen te bieden. De voortgang van dit project is te volgen via een blog.

Met het initiatief Groen Groener Groenst heeft de provincie op een nieuwe manier meer mensen bij natuur weten te betrekken. Het is een geslaagd experiment om nieuwe vormen van democratie te ontdekken. Via het participatieplatform JIJ & Overijssel konden inwoners van Overijssel  al aan het woord komen en ideeën indienen. Nu is de stap gezet naar bedenken, overwegen èn beslissen. Deelnemers hadden hoge waardering voor deze werkwijze, waarbij zij  de beslissende rol hadden in de besluitvorming.

Succesvol weidevogelbeheer
De weidevogelstand staat in ons land, en ook in Overijssel sterk onder druk. Lichtpunt is het Lierder- en Molenbroek (Regio Salland bij Heino). Hier neemt de weidevogelstand toe. In dit gebied ligt een mozaïek van enkele kleine weidevogelreservaten (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten), particulier natuurbeheer door samenwerkende boeren (Lierderbroek BV) en agrarisch natuurbeheer. 

Daarnaast worden op landbouwgrond legsels beschermd door de vrijwillige weidevogelbescherming. In dit gebied  is de afgelopen jaren de samenwerking tussen boeren, weidevogelbeschermers, natuurbeschermingsorganisaties, wildbeheereenheid en waterschap verder uitgegroeid en dit heeft geleid tot een succesvol weidevogelbeheer. Soorten als grutto, tureluur en kievit nemen hier weer toe. Ook de schadebestrijding van vooral de vos , essentieel,

In 2015 was hier sprake van een verhoogde predatie, waardoor dit jaar iets minder succesvol was, maar de betrokken partijen kunnen met recht trots zijn op de successen van de afgelopen jaren.

foto overijssel.jpg

 "Ik vind het erg belangrijk dat kinderen actief kunnen zijn in de natuur en dat die natuur dichtbij huis of school is. Vandaar dat Overijssel met ‘Groen, Groener, Groenst’ heeft geïnvesteerd in een idee dat inwoners zelf willen  realiseren. Want zij weten beter dan wie dan ook hoe hun eigen  straat of wijk groener kan worden.”
Hester Maij, Gedeputeerde cultuur, landbouw en natuur 

  

foto overijssel 1.png