Mobiliteit / Verkeersveiligheid

Provincies willen dat iedere verkeersdeelnemer veilig thuiskomt. Om het stijgende aantal verkeersslachtoffers te verlagen, hebben zij in nauwe samenwerking met het rijk, de vervoerregio’s en de VNG in 2018 het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030)[linkje] opgesteld. Doel is een trendbreuk te bereiken in verkeersveiligheid: nul verkeersslachtoffers.

De betrokken overheden weten zich samen verantwoordelijk voor een verkeersveilige infrastructuur, handhaving en educatie. Ze werken via de risicogestuurde aanpak: ze brengen proactief in kaart waar de grootste risico’s zijn en nemen maatregelen om deze te voorkomen. Zij doen dat niet alleen via gedeelde doelen en ambities en een landelijk uitvoeringsprogramma, maar ook via regionale risicoanalyses en uitvoeringsplannen.

Regionaal werken
In het SPV2030 ligt de nadruk op regionaal werken in samenwerking met maatschappelijke partners. Ondersteuningsteams van het rijk helpen de regio’s om te komen tot regionale uitvoeringsagenda’s. Een landelijk expertiseteam en kenniscentrum levert kennis, kunde en gedeelde data om gemeenten, vervoerregio’s en provincies bij te staan in hun regionale aanpak.
 

ondertekening startakkoord SPV2030.jpg

De partners gaven op 14 februari de aftrap voor een nieuw tijdperk van verkeersveiligheid: minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW), gedeputeerde Verkeersveiligheid Harry van der Maas (gezamenlijke provincies), Gerard Slegers (Vervoerregio Amsterdam), Peter Meij (MRDH) en Harald Bouman (VNG) tekenden het startakkoord van het SPV2030.

Kijk voor meer informatie over het SPV2030.