Mobiliteit / Toekomst OV

Het Nederlandse mobiliteitssysteem kenmerkt zich door een grote samenhang tussen de verschillende vervoersmogelijkheden. De provincies vinden het belangrijk dat reizigers zich snel, prettig, gemakkelijk en zo duurzaam mogelijk kunnen verplaatsen door middel van al deze vervoersmiddelen. Dat betekent onder andere dat reizigers eenvoudig over kunnen stappen van de bus op de trein en van de trein op de auto of (OV-)fiets. Door grote verschillen tussen de vraag naar en het aanbod van openbaar vervoer is het een flinke uitdaging om deze regionale bereikbaarheid betaalbaar te houden. 

Door de grote samenhang tussen de verschillende vervoersmodaliteiten is het verzekeren van een betaalbare regionale bereikbaarheid alleen mogelijk in samenhang en samenwerking met het Rijk en de vervoerregio’s. Het IPO zet zich dan ook in voor duurzaam overleg tussen deze partijen. En maakt zich hard voor: 

  • Meer zeggenschap voor provincies over het spoor, zodat regio's optimaal bereikbaar zijn en blijven; 
  • Experimenten met innovatieve concessie- en samenwerkingsmodellen zodat OV goed integreert en combineert met andere modaliteiten;
  • Maximaal benutten van de mogelijkheden tot combinaties en samenwerking tussen OV en doelgroepenvervoer, zodat OV overal beschikbaar en betaalbaar blijft;  
  • Een stevige positie voor de fiets in de OV-keten, zodat OV voor meer mensen bereikbaar wordt;   
  • Effectief benutten van de mogelijkheden die vernieuwende Intelligente Transportsystemen (ITS) bieden, zodat OV steeds makkelijker en flexibeler te gebruiken wordt.

De landelijke samenwerking tussen provincies en OV rond de OV-chipkaart en OV-betalingen en tarieven wordt door het DOVA opgepakt.