Zonnig Limburg maakt zonnepanelen bereikbaar voor huurders
IPS2E: Provinciale energieprojecten

Sinds 2013 werken de provincies intensief samen aan energie- en klimaatdoelstellingen binnen de Interprovinciale Samenwerking Energietransitie en Economie, oftewel IPS2E. De komende maanden brengt het IPO verschillende provinciale energieprojecten in beeld. Elke twee weken presenteert een provincie een energieproject dat bijdraagt aan energietransitie en duurzame, ruimtelijke en economische ontwikkeling. In Limburg is een samenwerkingsverband gestart dat niet alleen woningbezit verduurzaamd, maar ook zonnepanelen bereikbaar maakt voor huurders. Daarmee faciliteert provincie Limburg zonnepanelen voor 3000 woningen en voorziet in een lange termijn energiebesparing.

Zonnig Limburg
Zonnig Limburg is een samenwerkingsverband van de provincie Limburg en tien Limburgse woningcorporaties die de daken van 3000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen. Het doel van dit project is om de woonlasten voor huurders te verlagen. Daarnaast zijn verduurzaming van het woningbezit en verlaging van de CO2-uitstoot belangrijke drijfveren van het project.
 
Zonnig-LimburgEén van de doelen van het project is om zonnepanelen bereikbaar te maken voor huurders. Daarom heeft Zonnig Limburg op basis van prijs en dienstverlening een leverancier geselecteerd. Uiteindelijk is in fase 2 gekozen voor Tautus als partner. Tautus heeft het doel om het maatschappelijk vastgoed in Nederland te verduurzamen. Stefan Pieters, van Tautus: “Met dit grootschalige Limburgse project kunnen we een substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van sociale huurwoningen. We regelen zoveel mogelijk voor de deelnemende corporaties: informatieverstrekking aan huurders, de schouwing, inkoop, installatie en monitoring. Uiteraard alles in nauw overleg met Zonnig Limburg en de afzonderlijke corporaties. We werken voor dit project enkel samen met Limburgse installateurs.”
Proces
In 2012 startte Zonnig Limburg met fase 1 van het project en werd het voor huurders, net als huiseigenaren, mogelijk om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie. Daarnaast kregen de deelnemende huurders een bijdrage van hun corporatie.

Aan fase 1 namen bijna 700 huurders deel en eindigde op 1 juli 2013. Eind 2014 is fase 2 van het project gestart, waarin op 3000 woningen zonnepanelen zullen worden geplaatst. De tien deelnemende corporaties bepalen in deze fase welke woningen in aanmerking komen voor de plaatsing.

Rol provincie
Provincie Limburg is een belangrijke partner in dit project. Samen met de tien woningcorporaties en Tautus hebben zij mogelijk gemaakt dat de plaatsing van de panelen wordt gerealiseerd. De provincie subsidieert een groot deel van de projectkosten van Zonnig Limburg door het beschikbaar stellen van de Limburgse Energie Subsidie (LES). Wim Hazeum, stuurgroep Zonnig Limburg: “…Op deze schaal via zo’n project samenwerken is echt een unicum. Daarnaast zijn we uiteraard blij dat de provincie dit project mede financiert en de subsidie nu ook beschikbaar is voor huurders.”
 
 
Provincies werken binnen IPS2E aan de volgende doelstellingen:
1. Realiseren van 14% hernieuwbare energie in 2020 door duurzame energiebronnen (zoals windenergie) ruimtelijk in te passen.
2. Stimuleren van energiebesparing en hergebruik van restwarmte bij bedrijven
3. Delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen tussen provincies
4. Wegnemen van belemmeringen en het creëren van optimale randvoorwaarden 

Meer informatie over IPS2E vindt u op de dossierpagina Energie en IPS2E.