Utrecht en de realisatie van collectieve energieprojecten
IPS2E: Provinciale energieprojecten

Sinds 2013 werken de provincies intensief samen aan energie- en klimaatdoelstellingen binnen de Interprovinciale Samenwerking Energietransitie en Economie, oftewel IPS2E. Het IPO brengt de afgelopen maanden verschillende provinciale energieprojecten in beeld. Elke twee weken presenteert een provincie een energieproject dat bijdraagt aan energietransitie en duurzame, ruimtelijke en economische ontwikkeling. Deze week de provincie Utrecht met garantiestelling voor banken een garantiefonds voor energieprojecten.

Voor initiatiefnemers van collectieve energieprojecten is het vaak moeilijk financiering te vinden voor projecten die bijdragen aan energiebesparing. Het gaat dan bijvoorbeeld om een Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die haar appartementencomplex wil isoleren of om een energiecoöperatie die een collectief zonne-energie project wil beginnen.

Om de financieringsobstakels weg te nemen heeft de provincie Utrecht twee instrumenten opgezet: een garantstelling voor banken en het aanjaagfonds energieprojecten.

De garantstelling voor banken is via een tenderprocedure in de markt gezet. De Rabobank Amersfoort heeft hier winnend op in getekend en is bereid om voor €10 miljoen aan complexe projecten te financieren op basis van €2 miljoen provinciale garantstelling. Door de provinciale garantstelling kan de Rabobank makkelijker collectieve energieprojecten financieren.

Het aanjaagfonds energieprojecten zorgt ervoor dat initiatiefnemers met een goed idee hun business case kunnen aanscherpen zodat een financierbaar voorstel ontstaat.

Om in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Het is een collectief energieproject
  • Initiatiefnemers investeren zelf in project
  • Idee fase is gepasseerd en samenwerkingspartners zijn aantoonbaar committed
  • Obstakels en risico’s zijn duidelijk in beeld zodat juiste expertise door het aanjaagfonds energieprojecten kan worden ingezet
  • Initiatief is opschaalbaar/ herhaalbaar
Leaseconcept voor corporaties en bewoners
Wocozon is een voorbeeld van een project dat via het garantiefonds energie van de provincie is ondersteund. Wocozon Utrecht biedt huurders van sociale huurwoningen in de provincie Utrecht direct 10% voordeel op hun energierekening. Wocozon heeft drie projecten bij verschillende woningbouwcorporaties in de regio in voorbereiding.

"Via deze samenwerking kunnen wij bewoners van sociale huurwoningen in Utrecht laten profiteren van voordelige zonne-energie. Wij bieden 10% voordeel op hun energierekening. Bovendien krijgen ze een garantie dat er geen prijsstijging zal zijn. De woningcorporatie hoeft niet te investeren, zodat ze haar geld kan besteden aan haar kerntaken. Verder is het een voordeel dat de woning verbetert in energielabel zodat ook die taakstelling vervuld wordt." Aldus Roland van der Klauw, directeur Wocozon.

Het leaseconcept
Op initiatief van de Economic Board Utrecht zijn verschillende partijen met elkaar in contact gebracht om het concept te helpen realiseren. Het concept is eenvoudig: Wocozon ontwerp en regelt de installatie van de zonnepanelen. Wocozon zorgt voor financiering van de panelen zodat bewoners en woningbouwcorporaties niet zelf hoeven te investeren. De elektriciteitsproductie van de zonnepanelen zorgt voor een verlaging van de totale energie kosten van de huurder. De samenwerking tussen Wocozon, Rabobank, Bank Nederlandse Gemeente en provincie Utrecht richt zich exclusief op woningcorporaties binnen de provincie Utrecht. Wocozon heeft de intentie het concept landelijk uit te rollen.
 
daken.jpg
 
Financiering en uitrol
Een project zal normaal gesproken een omvang hebben van honderd tot enkele honderden woningen. Rabobank Amersfoort neemt deels de financiering voor haar rekening met een garantstelling van de provincie Utrecht en de Bank Nederlandse Gemeenten zal ook een gedeelte financieren. Beide partijen stellen kapitaal beschikbaar voor meerdere projecten zodat het concept grootschalig uitgerold kan worden.

Door inzet van de garantieregeling energie dragen provincie Utrecht en de Rabobank Amersfoort bij aan de totstandkoming van nieuwe opschaalbare financieringsconcepten.

Gedeputeerde Remco van Lunteren is enthousiast over de aanpak: “Liever dan subsidiëren, scheppen we de condities waaronder de markt het zelf afkan. Dit is wat we wilden, banken die hun rol pakken en zonnepanelen financieren. Geweldig nieuws ook voor de bewoners, want zij zullen vanaf dag één geld overhouden door een lagere energierekening".

 

Provincies werken binnen IPS2E aan de volgende doelstellingen:
1. Realiseren van 14% hernieuwbare energie in 2020 door duurzame energiebronnen (zoals windenergie) ruimtelijk in te passen.
2. Stimuleren van energiebesparing en hergebruik van restwarmte bij bedrijven
3. Delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen tussen provincies
4. Wegnemen van belemmeringen en het creëren van optimale randvoorwaarden 

 

Meer informatie over IPS2E vindt u op de dossierpagina Energie en IPS2E.