Olie uit hout: pyrolysefabriek wereldprimeur in Overijssel
IPS2E: Provinciale energieprojecten

Sinds 2013 werken de provincies intensief samen aan energie- en klimaatdoelstellingen binnen de Interprovinciale Samenwerking Energietransitie en Economie, oftewel IPS2E. De komende maanden brengt het IPO verschillende provinciale energieprojecten in beeld. Elke twee weken presenteert een provincie een energieproject dat bijdraagt aan energietransitie en duurzame, ruimtelijke en economische ontwikkeling. Deze week presenteert provincie Overijssel de innovatieve pyrolysefabriek van Empyro in Hengelo.
 
Pyrolyse techniek
Pyrolyse is een techniek waarbij hout en houtresten worden omgezet in bio-olie. Het is een hernieuwbare biobrandstof die bijdraagt aan de vermindering van het broeikaseffect en niet concurreert met de voedselketen. De techniek is bedacht aan de Universiteit Twente en de afgelopen 20 jaar door ontwikkeld door de Biomass Technology Group BV (BTG) in Enschede. Er zijn verschillende voordelen van pyrolyse ten opzichte van vaste brandstoffen, zoals het eenvoudiger transporteren, opslaan en gebruiken van dit type brandstof. Daarnaast kan de bestaande infrastructuur worden gebruikt bij de toepassing van pyrolyse olie. 
 
Innovatieve pyrolysefabriek Empyro
Empyro BV heeft op het terrein van AkzoNobel een fabriek voor pyrolyseolie gebouwd. Deze is vanaf eind 2014 geleidelijk in gebruik genomen. De fabriek, die gevestigd is in Hengelo, vormt een showcase voor pyrolyse. Het belangrijkste doel van Empyro BV is om de keten van het pyrolyseconcept commercieel te demonstreren: de aanvoer van biomassa, het conversie proces, de olie opslag en de toepassingsmogelijkheden.
 
De fabriek produceert pyrolyseolie, -stroom en -elektriciteit. De olie is het belangrijkste product en zal in de markt worden gezet. De stroom wordt geleverd aan de naastgelegen AkzoNobel zoutfabriek en de elektriciteit wordt aan het net verkocht. Friesland Campina Borculo neemt het grootste gedeelte van de pyrolyseolie af. Behalve als energiebronnen, worden ook andere biobased toepassingen van de houtolie ontwikkeld, zoals gebruik bij dakdekking en de productie van lijmstoffen. Gedeputeerde Eddy van Hijum is enthousiast over dit vernieuwende project. “De innovatieve pyrolysefabriek van Empyro in Hengelo en toepassing van de pyrolyseolie op onze thuismarkt vergroten de kansen voor export van deze technologie.”
Rol provincie
De provincie Overijssel is vanuit verschillende rollen betrokken bij de innovatieve pyrolysefabriek van Empyro in Hengelo. De provincie heeft ondersteunend opgetreden bij de aanvragen die zijn gedaan bij de Europese Unie en de Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE). Ook is de provincie verantwoordelijk voor de verlening van de omgevingsvergunning. Daarnaast participeert en financiert de provincie in het project via het Energiefonds Overijssel.
 
Ambities
De volle productiecapaciteit van de pyrolysefabriek bedraagt ruim 20 miljoen liter pyrolyse olie per jaar. De hoeveelheid duurzame olie vervangt ruim 12 miljoen kubieke meter aardgas. Dit komt overeen met het jaarlijkse gasverbruik van zo’n 8000 huishoudens en levert een jaarlijkse CO2 besparing op van ruim 20.000 ton. Daarnaast wordt met dit energieproject voor ongeveer 100 mensjaren werk gecreëerd in Overijssel.
 
Met de innovatieve pyrolysefabriek wordt ook een grote bijdrage geleverd aan het programma Nieuwe Energie van de provincie Overijssel. Het doel van het programma is om 20% van de totale energiebehoefte van de provincie in 2020 beschikbaar te hebben in vormen van nieuwe energie. Zo worden bedrijven, bewoners, gemeenten en provincie minder afhankelijk van fossiele energie en draagt de provincie bij aan de landelijke ambities voor duurzame energie.
Provincies werken binnen IPS2E aan de volgende doelstellingen:
1. Realiseren van 14% hernieuwbare energie in 2020 door duurzame energiebronnen (zoals windenergie) ruimtelijk in te passen.
2. Stimuleren van energiebesparing en hergebruik van restwarmte bij bedrijven
3. Delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen tussen provincies
4. Wegnemen van belemmeringen en het creëren van optimale randvoorwaarden 

Meer informatie over IPS2E vindt u op de dossierpagina Energie en IPS2E.