Noord-Holland: “Investeren in projecten die energie opleveren, en waar je energie van krijgt.”
IPS2E: Provinciale energieprojecten

Sinds 2013 werken de provincies intensief samen aan energie- en klimaatdoelstellingen binnen de Interprovinciale Samenwerking Energietransitie en Economie, oftewel IPS2E. De komende maanden brengt het IPO verschillende provinciale energieprojecten in beeld. Elke twee weken presenteert een provincie een energieproject dat bijdraagt aan energietransitie en duurzame, ruimtelijke en economische ontwikkeling. Tweede in de reeks is de provincie Noord-Holland met het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland.

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland
Gedeputeerde Jan van Run (Economische Zaken) geeft aan dat de provincie Noord-Holland al jarenlang sterk gelooft in de kracht van duurzame en innovatieve energie. “Investeren in projecten die energie opleveren, en waar je energie van krijgt.” Energie die het milieu spaart, maar ook de economie aanwakkert. Energie waar je samen in investeert. Daarom is het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland gestart. Dit fonds is een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van een duurzame economie in de provincie.
 
Het kernprincipe is simpel, een fonds dat investeert in bedrijven die innovatieve technologieën en projecten op het gebied van duurzame energie ontwikkelen. Is zo’n initiatief succesvol, dan vloeien de opbrengsten terug in het fonds. Waarmee weer nieuwe initiatieven ondersteund kunnen worden. Het fonds is speciaal bedoeld voor bedrijven en projecten, die duurzame energie een extra stimulans geven.  Denk daarbij aan bedrijven die met bewezen technologieën hun bedrijfsmodel verder willen uitbouwen. Of aan starters die hun waarde willen bewijzen met verrassende innovaties op het gebied van duurzame energie.
 
Rol provincie
Het fonds maakt onderdeel uit van het beleid van de provincie. Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland hanteert het Koersdocument Duurzame Energie van de provincie als leidraad. Dit richt zich op de onderwerpen biomassa, duurzaam bouwen, wind (op zee) en zonne-energie. Dat zijn de speerpunten van het Noord-Holland Duurzame Energie beleid. Het fonds is een instrument opgezet door de provincie. De provincie is dan ook voor 100% de aandeelhouder van het fonds.
 
Ambities
Provincie Noord-Holland zet groot in op duurzame energie en langdurige economische groei. Met één helder, zakelijk fonds. En dat is hard nodig, want de ontwikkeling van bedrijvigheid op het gebied van duurzame energie gaat niet vanzelf. Het fonds heeft grote ambities. Momenteel is er € 30 miljoen beschikbaar. En bij succes wordt dit uitgebreid naar € 85 miljoen. Want met dit fonds kan en wil de provincie het gebruik van duurzame energie een flinke impuls geven. Hoe dat succes tot stand komt? Door te investeren in bedrijven die denken in kansen. Uitvoerbare, doordachte en haalbare kansen waar je energie in steekt. En waar je energie van krijgt.
 
Provincies werken binnen IPS2E aan de volgende doelstellingen:
1. Realiseren van 14% hernieuwbare energie in 2020 door duurzame energiebronnen (zoals windenergie) ruimtelijk in te passen.
2. Stimuleren van energiebesparing en hergebruik van restwarmte bij bedrijven
3. Delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen tussen provincies
4. Wegnemen van belemmeringen en het creëren van optimale randvoorwaarden
 
Meer informatie over IPS2E vindt u op de dossierpagina Energie en IPS2E.