Gecombineerde aanpak zorgt voor grote vlucht zonne-energie in Drenthe
IPS2E: Provinciale energieprojecten

De productie van zonne-energie wordt door de provincie Drenthe ruimhartig en op vele manieren gestimuleerd. Een succesvolle aanpak waarbij de provincie slim heeft ingespeeld op de in Drenthe aanwezige behoefte. De rol die de provincie op het gebied van zonne-energie is gaan spelen, is vraaggestuurd.

Die provinciale rol is in Drenthe drieledig: uitvoeren van een voorbeeldfunctie (door zonnepanelen op het eigen provinciehuis te plaatsen), uitvoeren van de wettelijk taken (zoals beschreven in het beleidskader in de Omgevingsvisie Drenthe) en het faciliteren en stimuleren van zonne-energie bij particulieren en bedrijven. Deze laatste rol wordt geconcretiseerd door een groot aantal acties:

 logo.jpg

 

Campagne Zon zoekt Drent
In het voorjaar van 2014 heeft de provincie Drenthe samen met de Drentse gemeenten en de Natuur en Milieufederatie Drenthe de campagne ‘Zon zoekt Drent’ opgestart. Onderdeel hiervan is een Zonnetour door Drenthe. Deze bijeenkomsten zijn massaal bezocht. (zie foto waarbij vanwege grote aantal deelnemers uitgeweken moest worden naar de Statenzaal)

  staten.jpg

 

Via voorlichtingsbijeenkomsten worden de Zonnelening en de Zonnekaart (zie hieronder) geïntroduceerd en kunnen geïnteresseerden hun vragen rechtstreeks voorleggen aan (ervarings)deskundigen en Zonnecoaches. Ook kunnen geïnteresseerden vragen stellen via het online forum.

De Zonnekaart
Met de Zonnekaart is binnen een paar muisklikken te zien of een dak geschikt is voor zonnepanelen. De kaart geeft ook gelijk aan wat een dak aan energie kan opleveren en hoeveel geld het uiteindelijk opbrengt. Het actief onder de aandacht te brengen en demonstreren van het instrument tijdens de Campagne ‘Zon zoekt Drent’ is succesvol gebleken. De zonnekaart is inmiddels online voor alle Drentse gemeenten. U vind de Zonnekaart hier
 
Zonnelening
De provincie trekt in 2015 fors meer geld uit voor de ‘Zonnelening’. Dankzij deze Zonnelening kunnen particuliere woningbezitters tegen een zeer lage rente (maximaal 3% lager dan bij een normale lening) een lening afsluiten voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Het gaat om een bedrag van vijf miljoen. Deze zogenoemde Zonnelening bestond ook in 2014, maar het geld dat beschikbaar was raakte al snel op. "We hebben vaak nee moeten verkopen en dat is natuurlijk vervelend. Vandaar dat het college van GS heeft besloten er meer geld voor uit te trekken", aldus gedeputeerde Henk van de Boer.
 
Provincie en bedrijfsleven steken samen energie in zon
Naast deze acties gericht op particulieren richt de provincie zich ook op het bedrijfsleven. De provincie sluit zakelijke overeenkomsten (Drentse Green Deal) met partijen die een belangrijke bijdrage leveren aan de provinciale energiedoelstellingen. Hierin formuleert de provincie haar inspanningen voor ondersteuning op basis van een voorgenomen investering/inspanning van de betreffende organisatie. Bedrijven met een initiatief kunnen in aanmerking komen voor een Drentse Green Deal.
 
Green Deal Drenthe
Een in het oog springend resultaat is de opening van één van de grootste zonnedaken van Nederland door minister Kamp op landgoed Scholtenszathe in Klazienaveen in 2014. Het dakoppervlak van 8.800 m2 telt 4.600 zonnepanelen met een totaal vermogen van 1,3 Megawatt. De provincie Drenthe heeft een deel van de benodigde infrastructuur op het Landgoed Scholtenszathe financieel ondersteund vanuit de Drentse Green Deals.

Gedeputeerde Henk van de Boer: “Hiermee geven we een visitekaartje af. De provincie Drenthe stimuleert duurzame initiatieven van bedrijven. Landgoed Scholtenszathe laat zien dat we ook in staat zijn grote stappen te zetten. Een zonnepark met deze omvang blijkt mogelijk en rendabel, mits geaccepteerd wordt dat de terugverdientijd langer is dan doorgaans gebruikelijk in de commerciële sector. Het project is daarmee een voorbeeldproject voor andere bedrijven.”

 

dak.jpg

 

In 2014 is gebleken dat de combinatie van rollen en de inzet van verschillende instrumenten een succesvolle aanpak is (link) die groter is dan de som der delen. Het is niet alleen een kwestie van het goede voorbeeld geven, of de juiste beleidskaders gereed te hebben. Het Drentse succes kwam door slim in te spelen op de aanwezige behoeftes. De actieve communicatie via o.a. site en bijeenkomsten, het creëren van vrij toegankelijke informatie zoals de zonnekaart, alsook het inspireren en begeleiden door coaches en ervaringsdeskundigen en de aanvullende voorzieningen voor financiering hebben gezamenlijk de Drentse zon op kaart gezet.