"Brabant kiest voor innovatie als route naar duurzame energie"
IPS2E: Provinciale energieprojecten

Sinds 2013 werken de provincies intensief samen aan energie- en klimaatdoelstellingen binnen de Interprovinciale Samenwerking Energietransitie en Economie, oftewel IPS2E. De komende maanden brengt het IPO verschillende provinciale energieprojecten in beeld. Elke twee weken presenteert een provincie een energieproject dat bijdraagt aan energietransitie en duurzame, ruimtelijke en economische ontwikkeling. Noord-Brabant trapt deze week af met het project elektrisch vervoer.
Elektrisch vervoerIPS2E NB.jpg
De afgelopen jaren heeft de techniek achter elektrisch rijden een enorme vlucht gekregen. In Brabant hebben een groot aantal bedrijven aan deze versnelling
bijgedragen. De provincie Noord-Brabant stimuleert deze innovaties. De provincie wil de huidige markt voor elektrisch vervoer open breken en toegankelijker maken door succesvolle spelers in deze markt samen te brengen en bestaande expertise en activiteiten aan elkaar koppelen. 
 
Brabant is al zeer deskundig op het gebied van automotive en High Tech. Als kleine en grote technische bedrijven gaan samenwerken is het mogelijk om te komen tot succesvolle innovaties op het gebied van elektrisch rijden en slimme netwerken. De verwachting is dat deze markt de komende jaren sterk gaat groeien, dus is het nu zaak om strategische posities te verwerven. De rijksoverheid ziet de potentie van Brabant op dit gebied ook. Om die reden is Brabant aangewezen om experimenteer- en ontwikkelgebied te zijn voor elektrisch rijden.
 
Gedeputeerde Bert Pauli (Economische Zaken en Bestuur) legt uit hoe Brabant zich onderscheidt als innovatieve regio op het gebied van e-mobility: “Brabant kiest voor innovatie als route naar duurzame energie. Bovendien zijn we goed in high-tech en dat komt tot uitdrukking op het gebied van e-mobility. Elektrisch vervoer kan een grote rol spelen in ontwikkelingen als klimaatverandering, energiezekerheid en luchtkwaliteit, ofwel: in het woon- en leefklimaat in Brabant. Door het combineren van kennis en kracht maken we het verschil. Onze e-mobility projecten zijn het beste bewijs! Ik heb alle vertrouwen in de toekomst van Brabant als "Europe’s heart of smart solutions."
 
De provinciale rol
De provincie Noord-Brabant brengt succesvolle spelers in deze markt samen en koppelt bestaande expertise en activiteiten aan elkaar. Daarbij werkt zij samen met de Brabantse gemeenten, waarbij de intense samenwerking met de vijf grootste steden (Brabantstad) het fundament vormt. Daarnaast heeft de provincie financiële instrumenten om het elektrisch rijden te versnellen: een investeringsfonds beheerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en verschillende investeringen in projecten als het proefproject ‘Brabantse aanpak publieke laadinfrastructuur’. De verwachting is dat deze markt de komende jaren sterk groeit, dus is het nu zaak om strategische posities te verwerven.
IPS2E NB2.pngProvinciale successen
De inzet van de provincie op elektrisch vervoermoet uiteindelijk leiden tot 15.000 banen in de regio en een duurzamer Brabant door een vermindering van de C)2 uitstoot. Maar de provinciale aanpak werpt nu al zijn vruchten af, zoals blijkt uit onderstaande mijlpalen:
 
E-Award voor 's-Hertogenbosch
Vorig jaar won de gemeente ’s-Hertogenbosch de E-Award, de prijs voor de gemeente die het meest vooruitgang heeft geboekt met de introductie van elektrisch rijden. Bovendien is het aantal laadpalen in Brabant inmiddels behoorlijk toegenomen. U kunt in Brabant al bij meer dan 700 publieke laadpalen een elektrische auto opladen. De provincie Noord-Brabant is begin 2014 gestart met het plaatsen van honderd innovatieve publieke laadpalen voor elektrische auto’s in de steden: Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. In de loop van 2014 en 2015 volgen nog eens 500 laadpalen verdeeld over de gehele provincie. De innovatieve laadpalen maken deel uit van het proefproject ‘Brabantse aanpak publieke laadinfrastructuur’, waarin partijen samenwerken om een nieuwe generatie laadpalen te ontwikkelen en deze op vernieuwende wijze te verbinden aan decentrale energie-initiatieven (slim laden). Daarnaast is een aantal deelautoprojecten te vinden in de provincie, zoals bij het Paleiskwartier en in de wijk Muntel in ’s-Hertogenbosch. 
 
Praktijkproeven met elektrische bussen
De afgelopen jaren reden in het kader van praktijkproeven elektrische bussen door ’s-Hertogenbosch. De 220Xpress, de kleine elektrische bussen in de binnenstad, en de draadloos oplaadbare IPTbus bus op lijn 80. De resultaten van de proeven zijn zeer bemoedigend. De provincie zet nu in op het opschalen van de praktijkproeven. Vanaf 2015 gaan ten minste 15 volledig elektrische bussen rijden in verschillende Brabantse steden. Vanaf begin volgend jaar wordt de eerste bus in Helmond getest: de VDL Citea Electric, geproduceerd in Nederland en België. Het doel is om in alle gebieden van Noord-Brabant ervaring op te doen met de inzet van zero emissie openbaar vervoer. De pilot past in de groeistrategie van de provincie om vervoerders en industrie de ruimte te geven elektrisch vervoer mogelijk te maken. Vanaf 2025 is al het OV in Brabant emissie vrij.
 
Vestiging van Tesla in de provincie
De industrie en kennisinstituten in Brabant zitten ook niet stil. Het Amerikaanse Tesla Motors, een marktleider op het gebied van elektrische voertuigen, opende vorig jaar in Tilburg haar nieuwe Europese assemblage- en distributiecentrum. Eind 2012 opende het European Electric Mobility Center op de AutomotiveCampusNL in Helmond. Dit is een nieuw test- en expertisecentrum op het gebied van elektrische en hybride voertuigen. Het Solar Team Eindhoven van de TU/e zette met Stella, ‘s werelds eerste gezinsauto op zonne-energie, een prachtige prestatie neer, door de winst te pakken bij de World Solar Challenge 2013 in Australië.
Provincies werken binnen IPS2E aan de volgende doelstellingen:
1. Realiseren van 14% hernieuwbare energie in 2020 door duurzame energiebronnen (zoals windenergie) ruimtelijk in te passen.
2. Stimuleren van energiebesparing en hergebruik van restwarmte bij bedrijven
3. Delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen tussen provincies
4. Wegnemen van belemmeringen en het creëren van optimale randvoorwaarden 
Meer informatie over IPS2E vindt u op de dossierpagina Energie en IPS2E.

IPS2E.jpg