Kwaliteit Openbaar Bestuur / Profiel Provincies

Stempel KOMPAS2020

In het project “Profiel Provincies” stellen de provincies voorbeelden centraal van   succesvolle taakuitoefening bij de uitvoering van de provinciale kerntaken. De inventarisatie van de projecten in de provincies ( voorjaar 2013) is in het najaar van 2013 vastgesteld als een representatief overzicht  voor de kernopgaven van de provincies.  De uiteenlopende projecten maken inzichtelijk hoe de provincie nu – met de blik op de toekomst – invulling geeft aan haar verantwoordelijkheden. 

De projecten werden op creatieve wijze – en met een inhoudelijke samenhang - gepresenteerd  tijdens speciale ‘Profiel’-bijeenkomsten voor de uitwisseling van best practices en lessons learnt. In deze bijeenkomsten beoordeelde een spiegelgroep van wetenschap, politiek en bestuur de provinciale voorbeelden met een blik van buiten gericht op de actualisatie van het provincie profiel. De uitkomsten van de bijeenkomsten worden gebruikt voor KOMPAS 2020 terwijl de provinciale voorbeelden zelf een illustratie zijn van KOMPAS 2020. 
 
Profiel-bijeenkomsten voorjaar 2014
In het voorjaar van 2014 vonden drie Profiel-bijeenkomsten plaats. Elke bijeenkomst had een overkoepelend thema. Per bijeenkomst – met een dynamische, creatieve opzet - presenteerden vier provincies de eigen voorbeelden van succesvolle taakuitoefening. In de presentatie werd het project uiteen gezet en werd specifiek stilgestaan bij de “do’s and dont’s” van het project. 
 

De deelnemers aan de bijeenkomsten waren Statenleden, bestuurders, medewerkers van de provincies, rijks- en gemeenteambtenaren en bovenal derde partijen betrokken bij de projecten, zoals vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, van belangenorganisaties, en andere overheden.

De spiegelgroep, bestaande uit
 • Liesbeth Spies, zelfstandig ondernemer en toezichthouder
 • Co Verdaas, adviseur OverMorgen
 • Arno Brok, burgemeester Dordrecht
 • Boudewijn Steur, strategisch adviseur ministerie BZK
 • Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur UT/ BMC
 • Geert Teisman, wetenschappelijk directeur Platform31

had tot taak (op hoofdlijnen) uit de voorbeelden van de provincies de elementen te benoemen die specifieke relevantie (kunnen) hebben voor de aanscherping van het profiel van de provincie naar de toekomst.

Commissaris van de Koning in Overijssel, Ank Bijleveld-Schouten, verzorgde – in haar hoedanigheid van bestuurlijk opdrachtgever van het project “Profiel Provincies” – de aftrap van de bijeenkomsten. 

Thema: Gebiedsregie – 30 januari 2014profiel_provincies.JPG

Den Haag, 30 januari. Paars licht, rood licht, in alle hoeken schieten kanonnen kolommen gekleurd licht de lucht in. Een strakke industriële verdieping - alleen bereikbaar via twee liften. Onvindbaar zonder felgele pijlen die je de weg wijzen. Uit de luidsprekers klinken scheurende gitaren en bonkende bassen:  Profiel Provincies is in the house….  Lees en bekijk het verslag

Op 30 januari 2014 werden de volgende projecten gepresenteerd:
 • Natuur- en recreatiegebied Waterdunen (Zeeland)
 • Gebiedsontwikkeling infraprojecten (Fryslân)
 • De Oostelijke Langstraat, (Noord-Brabant)
 • Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid  (Provincie Overijssel)

Tijdens het IPO Jaarcongres 2013 in Lelystad presenteerde de provincie Flevoland vier projecten “Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl”: Schaalsprong Almere en Markerwadden, Floriade, Energielandschap, Nieuwe natuur, luchthaven Lelystad.

Nieuwsbericht "Bijeenkomst Profiel Provincies: Provincies kunnen zwemmen zonder te spatten"

Thema: Natuur, Cultuur, Demografische Ontwikkeling – 20 maart 2014overizicht2e_cultuur_bord.jpg

Den Haag, 20 maart. Gespot! Daar hangt ie! De gele pijl! Een lang lint van mensen spoorzoekt haar weg van de trein naar de geheime locatie. Alleen zij die genodigd zijn weten naar welke aanwijzingen te zoeken. Hier en daar gefluisterde hulp van iemand met voorkennis. Voorkennis? Hoe is dat mogelijk? lees je in de verbijsterde blikken van de spoorzoekers. Een grote glimlach. Een lachsalvo. “De eerste smaakte naar meer, ik ben terug voor de volgende!” De deuren gaan open. Profiel Provincies is terug! Lees en bekijk het verslag
 
Op 20 maart 2014 werden de volgende projecten gepresenteerd:
 • Nieuwe Hollandse Waterlinie (Gelderland)
 • Topfonds Gelderland (Gelderland)
 • De krimp voorbij (Limburg) 
 • Oneindig Noord-Holland (Noord-Holland)
 • De Agenda Groen (Noord-Holland)
Nieuwsbericht "Bijeenkomst Profiel Provincies: Preach what you practice!"
 

Thema: Over Grenzen heen – 3 april 2014Header_3de.jpg

Den Haag, 3 april. Lentekriebels. Vlinders in de buik. Steelse blikken. Een grote groep mensen bijeen om op de carrousel mee te draaien. Romantische beelden van een 20eeeuwse draaimolen dringen zich op. Je hoort verschillende klanken. Een zachte g, een  fraai dialect. Vrolijkheid troef. Een hand, drie kussen, of een nieuwe kennismaking. Een vrolijk, energiek deuntje – draait de carrousel haar rondjes op de twist? – doet de aanwezigen verder dagdromen…. over grenzen heen.
 
 Op 3 april 2014 werden de volgende projecten gepresenteerd:
 • ROM-Zuidvleugel (Zuid-Holland)
 • Energy Valley (Groningen)
 • Kwaliteit lokaal bestuur (Groningen)
 • Transitie jeugdzorg (Utrecht)
 • Internationalisering (Limburg/Noord-Brabant)
 
Nieuwsbericht "Bijeenkomst Profiel provincies: Met liefde over grenzen heen"
 
Meer informatie over de voorbeeldprojecten: interviews
Ten behoeve van het vergroten van de zichtbaarheid van de verschillende wijzen waarop provincies succesvol invulling geven aan de taken, zijn interviews met de projectleiders in de provincies of andere betrokkenen gehouden.
 
adviseur Laetitia Vos (Flevoland)
 
projectleider Lies Dekker (Zeeland)
 
projectleiderSieds Hoitinga (Fryslân)
 
projectleider Ivette van der Linden (Noord-Brabant)
 
Omgevingsmanager Jean Buskens (Overijssel)
 
directeur Oneindig Noord-Holland Sarah Thurlings-Heijse (Noord-Holland)
 
Fortvrouwe Willemijn Simon van Leeuwen (Gelderland)
 
bestuurslid Limburg Economic Development Jan Zuidam (Limburg)
 
Owen Huisman, adjunct-directeur Stichting Energy Valley (Groningen)
 
projectleider revolverende middelen Bert Ravelli (Gelderland) en Karl Rothweiler (medeoprichter durfinvesteerder Aglaia Oncology Fund)
 
veehouder en vice-voorzitter LTO Noord Anton Hooijer (Noord-Holland)
 
Bert Mooren, directeur VNO-NCW West (Zuid-Holland)
 
Lambert Zwiers, directeur VNO-NCW Noord (Groningen)
 
Stefan Kupers, bestuursstrateeg internationalisering (Limburg)
 
Tom de Graaf, kerngroep Vlaams Nederlandse Delta (Brabant)
 
Monique Peltenburg, voorzitter ambtelijke stuurgroep transitie jeugdzorg (Utrecht)
 
Onderstaande animatie is een weergave van het profiel van de provincies langs de lijnen van de kernopgaven van de provincies.